Home Columns Hoe Amsterdam moslims tot zondebok maakt in strijd voor LHBTIQ+’ers

Hoe Amsterdam moslims tot zondebok maakt in strijd voor LHBTIQ+’ers

Het is geen gevecht tegen de bierkaai. Het is strijden tegen een gemeente, een overheid en een samenleving. Hoe veel dieper kunnen we nog zinken in onze haat tegen een religie, tegen het geloof van honderdduizenden van onze islamitische medelanders?

Voor mij ligt een brief van de Amsterdamse burgemeester aan ‘alle moskeebestuurders van de stad’. Een uitnodiging voor een overleg tussen die besturen en de burgemeester, aanstaande maandag. Het gaat over ‘de bescherming van de LHBTIQ+-gemeenschap en over de bijdrage die moskeeën kunnen leveren om die veiligheid van deze groep te versterken’.

Ja, een brief aan ‘alle moskeebesturen’.

Wacht even. We kennen de vluchtberichten van een homopaar uit Amsterdam-Oost, omdat een groep moslimjongeren hen het leven onmogelijk maakte. We weten dat er ernstige mishandelingen hebben plaats gevonden door een enkeling, die ook verkondigde namens de Profeet te handelen. Maar kennen we ook niet die berichten over de ver van enig geloof verwijderde groeperingen rechts, links of van het midden, die hun afkeer van de LHBTIQ+-gemeenschap luid laten klinken? Of van streng-christelijke groeperingen, die het vanuit hun geloof heel moeilijk hebben met dit deel van onze gemeenschap? Of over teksten die ook in andere gebedshuizen worden geciteerd, en waaruit blijkt hoe erg het bij hen schuurt?

Toch is de brief van de burgemeester gericht aan enkel ‘alle moskeebesturen’. Er wordt met geen woord gerept over de kerkbestuurders, of de boeddhisten, de joden, bewoners van de volkstuintjes, de leden van de hockeyclub, of weet ik veel welke groepering in de stad dan ook. Nee, onze islamitische medelanders worden met deze selectieve uitnodiging opnieuw tot zondebok gemaakt.

Is dit het Nederland dat zich ooit eens op de borst sloeg, vanwege zijn tolerantie, zijn geloofsvrijheid?

Onze islamitische medelanders worden met deze selectieve uitnodiging opnieuw tot zondebok gemaakt

Maar dit is nog niet alles. De burgemeester gaat tijdens deze bijeenkomst een concept-steunverklaring aan de aanwezigen voorleggen, waarin ze worden opgeroepen om geweld tegen LHBTIQ+-personen te veroordelen, en om hun steun uit te spreken voor de slachtoffers van die vormen van discriminatie en geweld. De burgemeester ziet graag dat ‘zoveel mogelijk moskeebesturen deze verklaring ondertekenen om te laten zien de moskeeën een positieve kracht in de samenleving zijn’.

Hoezo? Hebben moskeeën in deze stad eerder niet de ‘positieve kracht in de samenleving getoond’? Is dit de gemeente volkomen ontgaan?

Ik heb de brief wel drie keer gelezen. Is het echt waar, wat hier allemaal staat?

Opnieuw wil de gemeente alleen de moskeeën, de moslims, hiervoor bijeenroepen, niet de andere groepen. Navraag leert dat op een later tijdstip toch ook de christenen en joden op mogen draven. Maar nu eerst de moslims. Wegens ‘praktische redenen’.

Is het echt waar, dat het stadhuis de ene groep burgers – lees moslims – in de beklaagdenbank zet en discrimineert, om de discriminatie van een andere groep, de LHBTIQ+, tegen te gaan?

Als Joodse ingezetene van diezelfde stad schaam ik mij diep. Met de nog steeds niet opgeloste toeslagenaffaire, en allerlei andere zaken van institutioneel racisme op tafel, daagt de gemeente groeperingen uit om te onderschrijven dat zij positieve krachten op het gebied van uitsluiting en discriminatie zijn. Waar blijft de hand in eigen boezem? Waar is de uitnodiging naar de eigen organisatie?

Mocht zo’n schrijven naar de besturen van synagogen zijn gestuurd, dan stond de Nationaal Coördinator Antisemitisme Bestrijding meteen op zijn achterste benen. En ook het Centrum Informatie en Documentatie Israël zou, als waakhond tegen antisemitisme, meteen moord en brand hebben geschreeuwd. En terecht.

Ik heb geen idee of de moskeebesturen maandag gehoor zullen geven aan deze uitnodiging. Wat zou ik doen als ik bij zo’n bijeenkomst was geweest, en mij gevraagd was om deze overeenkomst te ondertekenen? Wel, ik was opgestaan en had publiekelijk deze brief, voor het aangezicht van de burgemeester, in stukjes gescheurd.

Met deze woorden:

‘lk ben, anders dan deze overheid, tegen elke vorm van discriminatie en geweld. De gemeente discrimineert met deze bijeenkomst en met deze verklaring de ene groepering om uitsluiting bij de andere groepering te voorkomen. Daar doe ik niet aan mee.’

Kom op, beste burgemeester. Voor het stadhuis is het nog niet te laat alsnog het gezonde verstand opnieuw in te schakelen. Doe het vandaag nog. Alle burgers van de stad verdienen dit.