Laat zien dat er een alternatief is

Dina-Perla Portnaar
Dina-Perla Portnaar
Groeide op in een streng joods-orthodoxe omgeving en schreef daarover het boek 'Exodus uit de vuurtoren: schaduw achter en gezicht naar de zon'. Haar nieuwe boek 'Levende sierlijkheid', een gids om aan jezelf te werken met basisprincipes voor persoonlijke groei, empowerment en spiritualiteit, is net uit. Voor de Kanttekening schrijft ze artikelen en columns over lifestyle en zingeving.

Lees meer

Gerenommeerd spiritueel leraar Marianne Williamson, bekend van werken zoals Terugkeer naar de liefde, sprak onlangs op het Teaching the teacherssummit in New York. Voor de Kanttekening brengt columnist Dina-Perla Portnaar verslag uit van de bijeenkomst.

Sinds 2012 volg ik regelmatig intensieve cursussen en summits. Thema’s zijn het zelfhelend vermogen van de mens, mindfulness, ontwaken uit trauma en rouw, zelfcompassie en de empathische samenleving. Deze summit werd geleid door Marianne Williamson (1952).

Net als prominente motivational speakers zoals Iyanla Vanzant of Gabby Bernstein gebruikt Williamson het psychologisch-spiritueel systeem en boek A course in miracles als ruggengraat voor haar werk. Dat doe ik ook, samen met de kabbala (een vorm van joodse mystiek) en een selectie aan werken van hedendaagse meesters. Ik herken mijzelf ook wel in Williamson, omdat zij behoorlijk tough is.

Teaching the teachers-summit
De Teaching the teacherssummit is een fijne samenvatting van Williamsons gedachtegoed, gebaseerd op A course in miracles. De figuranten, die normaal gesproken de rol innemen van mensen uit het psychologische en spirituele domein om de boodschappen kracht bij te zetten., waren niet eens nodig.

Williamson spreekt zich uit over ambitie, spirituele basisprincipes, je echte Zelf, luisteren en bidden, wijsheid uit lijden, het ware succes, geld verdienen, weten wat te doceren, relaties en begeleiding en politieke betrokkenheid. Een stappenplan of een reeks oefeningen is het niet, eerder kwalitatieve kennismodules die mind building ondersteunen en gedachtes, houding en handelingen verschuiven van angst naar liefde.

Ambitie
Te vaak denken we dat zaken door ons tot stand moeten komen, in plaats van dat zaken ontstaan wanneer wij daar de ruimte voor bieden. Krachtiger dan zelf ambitie hebben, is het universum ambitie voor je te laten hebben. Manifestatie is niet het hoogst haalbare. Daar zit kracht in, maar nog beter is het om jezelf dienstbaar op te stellen voor het geheel. Een richting in het leven is een startpunt, maar uitkomsten loslaten en steeds flexibel bijsturen, is waar het om gaat.

Mensen in het psychologisch-spirituele domein, hebben eerst zelf een traject van purificatie nodig, voordat zij anderen kunnen ondersteunen. Ik herken dat. In mijn derde boek waarin het thema ‘vergeving’ centraal staat, komt de purificatiecirkel rond. In het echte leven is dit achter de rug.

Door de lens van psychologie
Williamson spreekt over purpose, process en practice. Door de lens van de psychologie groeien zowel de coach als het individu bij samenwerking. Een proces waarbij beiden vanuit hun hoge bewustzijn de weg vrijmaken voor hun echte Zelf. Practice betekent bidden voor iedereen die je tegenkomt, bijvoorbeeld voorafgaand aan een allesbepalende, zakelijke afspraak. ‘Zij zullen niet weten waarom, maar zij zullen je mogen’, zegt Williamson lachend.

Wees zelf de purpose
We worden gebombardeerd met purpose, je hart en passie volgen. In A course in miracles wordt het onderscheid gemaakt tussen grandeur en grandiosity. Wat wij gefixeerd identificeren als purpose, kan slechts een fractie zijn van wat we echt kunnen bereiken. Purpose is een manier van leven, waarbij je het zelf bent en de highest level of divine right order van toepassing is. Hoe waar is dat; ik wil niet één loopbaan, maar diverse naast elkaar.

Ook geef ik gehoor aan channeling. Zo voel ik dat de enige fysieke tempel die op de Tempelberg in Jeruzalem overeind zal blijven er één is waar alle kleuren, geuren en smaken bij elkaar komen. Een tempel voorbij de constructies van het ego, bijvoorbeeld politiek, machtsstructuren en georganiseerde belangen. Voorbij de tussentijdse oplossingen waarin diversiteit betekent: mijn groep heeft voorrang; niet de ultieme staat van diversiteit die we ooit nog ervaren. ‘Iedereen wordt geroepen, maar weinigen zijn bereid te luisteren’, zegt Williamson; mensen van welke nationaliteit, religie of achtergrond dan ook.

Spirituele basisprincipes
Alles wat geen liefde is, is een hallucinatie, illusie en geen afspiegeling van iemands echte Zelf. Spiritualiteit betekent echter niet wegkijken van donkere gebeurtenissen in de wereld. Wel is positieve ontkenning mogelijk, waarbij we de macht en kracht van negatieve zaken over ons ontzeggen.

Alles begint met iemands gedachten. De oefeningen in het werkboek van A course in miracles helpen om je dagelijks in jezelf te verankeren en te verbinden met je kern, iedereen en het universum. Dat kan op ieder moment, net als verzoening, als een soort resetknop waarmee zaken in de tijd ongedaan kunnen worden. Iemands schuld is dus niet wie hij of zij echt is. Zien we schuld in de ander, dan zien we hoogstwaarschijnlijk nog schuld in onszelf.

Voor ieder probleem bestaat er een oplossing op het moment dat het probleem zich voordoet. Hoewel spreken over God meestal zeer ongemakkelijk is in de Westerse samenleving, zijn wij ideeën in de geest van God, zegt Williamson. We kunnen samen creëren en oplossen. Zo’n proces begint door naar binnen te keren en stil te zijn, dus door eerst een non-reactieve houding aan te nemen. Vervolgens door de bereidheid om iets op een andere manier te kunnen zien. We beschikken allemaal over een kracht die niet van ons is, maar wel door ons heen gaat, waardoor we zaken kunnen laten gebeuren.

Je echte Zelf
Je echte Zelf is een extensie van God, kan niet ongedaan worden gemaakt en is niet onderhevig aan het ego. Het ego gaat echter sluw te werk, voor maximale impact. Voor rust en contact met je echte Zelf en het geheel, zijn gebeden en meditaties de meest krachtige tools in jouw problem solving repertoire.

Lichaam
Geboorte en de dood zijn slechts een voortzetting van het ware leven. Je essentie, je echte Zelf is onsterfelijk en niet van deze wereld. Wij zijn dus niet ons lichaam en moeten ons er niet teveel aan hechten.

Verzoening
We hebben de vrije wil om te denken wat we willen denken, maar gedachtes hebben een effect. In A course in miracles staat een prachtige passage over waar je echte Zelf eigenlijk toe in staat is: ‘There is nothing my holiness cannot do.’ Je weet dat je het juiste kiest als je innerlijke rust hebt.

Luisteren en bidden
Vergeef, handel vanuit compassie en liefde en blijf weg van neurotische patronen en slachtofferschap. Doceren betekent demonstreren. Bevatten dat we één zijn – we zijn letterlijk elkaar – is wat verlichting inhoudt. Luister, bid, zegen en verschuif van het intellect naar het hart.

Help anderen zich open te stellen
Als docent help je anderen zich open te stellen. Uit ervaring kan ik zeggen dat dit het mooiste is om te getuigen. Daarin weet je tot waar je kunt gaan. Geef jezelf volledig wanneer je blokkades weghaalt die in de weg zitten van liefde, bijvoorbeeld hardnekkige ideeën of gedragspatronen.

Wijsheid uit lijden
Het belangrijkste wanneer iemand door grote levensfases en transities gaat, is dat je het mogelijk maakt dat iemand in rust en veiligheid gevoelens van bijvoorbeeld pijn kan voelen. Vaak gaat het niet om een laatste aanleiding of gebeurtenis, maar om al die zaken die erachter schuilen en moeilijk zijn om mee onder ogen te komen. Juist door volledige bewustzijn kun je lijden transformeren in wijsheid en veranderingen doorvoeren. Je weet dat herrijzenis, verlichting en vreugde zullen volgen.

Het meest sprekende voorbeeld uit mijn leven is dat biologisch kinderloos raken zowel de grootste rouw als ontwaking veroorzaakt heeft. Een stuk van de herrijzenis heeft nog niet plaatsgevonden. Er wordt onderzocht of mensen gezond geboren kunnen worden, door eicellen uit huidcellen te kweken. Als dat realiteit wordt, is mijn probleem opgelost. De taak is om tussentijds zelf te groeien.

Williamson spreekt over de farmaceutische industrie en de wijze waarop antidepressiva iemand de kans ontnemen om het werk te verrichten aan zichzelf. We hebben namelijk een soort psychologisch immuunsysteem. Het is krachtiger als een docent zelf thema’s heeft doorleefd en een spiritual seeker is, vindt Williamson.

Ik gebruik mijn levenservaringen. Als ik spreek, voelt iedereen dat ik uit een bron van wijsheid put waar analyse niet bij in de buurt komt. Mensen voelen wanneer iets echt is, wanneer je iets bevat omdat je het doorleefd hebt en wanneer de bron zuiver en onverstoord is. Impulsen worden ineens minder en mensen maken zich ontvankelijk voor alternatieven.

Waar succes
Toewijding als spiritueel docent betekent dat je doorgaat en dienstbaar blijft. Succes staat los van of boeken commercieel succesvol zijn of niet, hoeveel mensen er naar jou komen luisteren, hoeveel interviews je gedaan hebt en hoeveel volgers je via sociale media hebt. Het gaat om je gestalte, door je diep te wortelen in iets zuivers en door aan je eigen groei te blijven werken.

Geld verdienen
Schaam je niet om voor het psychologisch-spirituele domein geld te vragen. Laat het werk alleen niet afhangen van hoeveel je binnenhaalt en blijf weg van mensen die zeggen dat je een bepaald bedrag moet vragen, omdat je waarde in de markt anders zakt. Geld drukt niet de waarde en kwaliteit van het werk uit, aldus Williamson.

Relatie docent-leerling
Empower leerlingen zonder dat het een sugar rush wordt. Je brengt leerlingen in contact met de authentieke Zelf, voorbij de persoonlijkheid, met zogenaamde authentieke emoties en gedachten in het moment. Kies daarvoor één leidend psychologisch-spiritueel werk. Als ik de keuze moet maken tussen de kabbala, A course in miracles, chakra’s (term uit de Indiase cultuur voor plaatsen in het menselijk ‘energielichaam’) en een reeks Oosterse werken, dan kies ik voor A course in miracles. Toch blijft verbinding tussen werken goed. Principes blijven universeel.

A course in miracles is niet verbonden aan zware historie of theologische werken. Het is niet dogmatisch, maar laat zien: zo kan het ook. Het heeft mij deels laten verzoenen met de joods-orthodoxe opvoeding uit mijn jeugd. Vergeving staat als thema centraal en is verbonden aan transformatie. Juist dat had ik hard nodig.

Relaties en begeleiding
Relaties zijn van de geest. Als er geen groei meer mogelijk is door fysiek samen te blijven, of het juiste antwoord ‘nee’ is, blijft de band op spiritueel niveau bestaan, maar niet in de menselijke 3D-ervaring. Soms is het antwoord juist dat je langer in de relatie moet blijven omdat er nog meer in zit, juist wanneer er van alles als in een soort van detox-proces naar boven komt.

Voor mij is dit het thema van 2018, omdat ik een relatie van achttien jaar afsluit en keuzes maak in mijn directe omgeving. Zo moet ik geen contact willen behouden alleen omwille van een gedeelde joodse afkomst. Bless and release. De valkuilen qua patronen in relaties zijn in kaart gebracht en mijn grenzen worden bewaakt.

Iedereen die je tegenkomt, vervult een functie om aan jezelf te werken en een opdracht te vervullen. We hoeven niet persé op zoek te gaan naar liefde, maar we moeten de barrières opheffen op het moment dat liefde ons leven binnendringt. Het werk daarin ligt altijd bij onszelf. Dat is wat begeleiding kan bieden.

Politieke betrokkenheid
Juist vanuit de hogere bewustzijnsgemeenschap is politieke betrokkenheid van belang. De psychologisch-spirituele werken helpen navigeren bij collectief lijden en transities. Channeling of paranormale interventie waarborgt humaniteit. Deep thinking is broodnodig, want verandering is nooit door fladderig leven tot stand gekomen. Kijk maar naar de voorbeelden van slaven bevrijden, vrouwen stemrecht geven, homostellen met elkaar laten trouwen en meer.

Chief Spiritual Officer
De kritiek van Williamson op het stijgend aantal mensen dat het psychologisch-spirituele domein betreedt, vind ik een lastige. Ik begrijp wat zij heeft willen overbrengen, maar die mensen zijn nodig om de zwaarte bij liefde en licht te leggen, ook in het bedrijfsleven.

Zo vind ik dat organisaties een Chief Spiritual Officer (CSO) nodig hebben – mensen uit de hoge bewustzijnsgemeenschap. Natuurlijk om de link te leggen tussen human resources, psychologie en spiritualiteit, zodat er aandacht is voor ontplooiing van het individu. Maar ook om het potentieel op het gebied van IQ, EQ (emotionele intelligentie) en SQ (spirituele intelligentie) optimaal te kunnen benutten en gescheiden machtsblokken en aandachtvelden samen te brengen. We nemen immers alles mee naar ons werk en zijn wie we zijn. Spiritualiteit moet niet onder het mom van ‘gezond verstand’ ondermijnd worden, of worden gezien als zweverig of verbonden aan levensbeschouwingen en religie. Met de innovaties, veranderingen en nieuwe expertises binnen iedere discipline, brengt de CSO polariteiten met elkaar samen en ontsleutelt mechanismen die geen doel meer dienen of die menselijkheid of zelfs bestaansrecht in de weg staan. Denk aan: een zelfrijdende auto signaleert dat een kind oversteekt en berekent dat de opvolgende afspraak mogelijk een deal van vijf miljoen euro kan binnenhalen, versus een verlies van dertigduizend euro schade. Wie wordt aansprakelijk gesteld? Een bank houdt onder nieuwe klanten bij of iemand wit of donker is en geeft eerder leningen aan witte dan aan gekleurde mensen. Hoe wordt racisme voorkomen? Ziekenhuizen werken met stamcellen om combinaties tussen mens en dier te onderzoeken. Robots nemen body en mind volledig over, maar spirit moet in handen blijven van mensen. Wie komt op voor het belang van de patiënten met een kinderwens, die echt baat hebben bij de ontwikkeling van bepaalde technologieën? Dit is pas het begin. Dan is steun van onder anderen Williamson een groot goed.

- Advertentie -

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here