Home Columns Welkom in extreemrechts Nederland

Welkom in extreemrechts Nederland

Sinds de pro-Palestijnse studentenprotesten twee weken terug zijn losgebarsten hebben de rechtse (NSC en VVD) en extreemrechtse partijen (PVV en BBB) stug doorgewerkt. Een dag na de herdenkingsdag van de Nakba (15 mei) presenteerden ze een regeerakkoord.

Je zou bijna denken dat de studentenprotesten deze partijen dichter bij elkaar hebben gebracht. Ze wedijveren in hun pro-Israëlisme en het demoniseren van vreedzame demonstranten als ‘antisemitisch tuig’, dat niet hard genoeg kan worden aangepakt door de politie. Nu ligt er een monsterlijk haatakkoord.

Het is tragisch dat de op de studenten inslaande politie niet alleen door de meest pro-Israëlische coalitie van Nederland wordt aangemoedigd, een coalitie die in het regeerakkoord al koloniaal aast op een verplaatsing van de ambassade naar het bezette Jeruzalem. Nee, ook linkse ‘leiders’ zoals de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema en GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans hebben een duit in het zakje gedaan. Dit voorspelt weinig goeds voor de aankomende kabinetsperiode, waarin de demonstratievrijheid vermoedelijk nog verder wordt ingeperkt met een beroep op ‘law and order’ en investeringen in het politieapparaat.

Als iemand die de afgelopen twee weken bijna dagelijks aanwezig was bij de pro-Palestijnse protesten op de Universiteit van Amsterdam, dacht ik al dat de aangerichte vernielingen en grimmige sfeer tegenover media een averechts effect zouden hebben. Nou, het is een extreemrechts effect geworden, met een extreemrechts akkoord van een extreemrechts kabinet. De goedpraters, die angstvallig of instemmend spreken over een ‘rechts kabinet’, hoeven alleen maar te wijzen naar de mensen in het zwart die televisies kapot slaan om hun punt te maken. Weg is ook het toch al zo beperkte begrip voor het rechtmatige, pro-Palestijnse verzet op de universiteiten.

De eerste slachtoffers van het extreemrechtse kabinet worden de vluchtelingen

Ik was bij de protesten als activist en journalist. Ik heb mensen gesproken voor stukjes in de krant en heb pro-Palestijnse slogans gescandeerd. Terugkijkend denk ik dat ik er eigenlijk veel meer voor de vrijheid was. De vrijheid waar in Nederland zo veel om te doen is en die nu meer dan ooit onder druk staat. Denk aan de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid die tot de machtsovername van Geert Wilders vooral werden gebezigd om de moslimhaat van de PVV te normaliseren.

Tijdens de studentenprotesten hebben we een voorproefje gezien van hoe die vrijheid er voortaan uit zal zien. De politieknuppels worden meteen ingezet als vrijheden indruisen tegen de pro-Israëlische belangen van Nederland. De demonstratievrijheid werd niet beschermd, maar ingeperkt toen extreemrechtse knokploegen vreedzame demonstranten belaagden. En hierbij hoeven we geen enkele verontwaardiging van rechts, maar ook niet van angstige linkse politici te verwachten.

De eerste slachtoffers van het extreemrechtse kabinet worden de vluchtelingen, met ‘het strengste toelatingsregime ooit voor asiel’. Een zogenoemde Asielcrisiswet wordt door de coalitie opgetuigd om de Vreemdelingenwet ‘tijdelijk’ – met een verwijzing naar ‘draagvlak’ – buiten werking te stellen. Voor de goede orde: hiermee worden dus meteen de grondwet en internationale akkoorden buiten werking gesteld.

En mocht je als asielzoeker wonder boven wonder dan toch Nederland hebben bereikt in je gammele bootje, dan wordt van jou een ‘extra verplichtende inzet op inburgering en integratie’ verwacht. ‘Uitgangspunt is dat je één van ons bent als je meedoet en de Nederlandse waarden onderschrijft.’

Extreemrechts definieert dat nu onder meer als volgt: ‘Inburgering omvat kennis over de Holocaust en de slachtoffers daarvan.’ Hoezo wordt alleen de Holocaust uitgelicht? Hoezo worden onderdrukking, oorlogsmisdaden en genocide in Indonesië en het Nederlandse slavernijverleden gemakshalve even overgeslagen?

Welkom in extreemrechts Nederland. Het land waarin de bestrijding van antisemitisme en zelfs de geschiedenis van de Holocaust is gepolitiseerd. Hoe onveilig maak je Nederland daarmee voor onze Joodse, islamitische en alle andere Nederlanders?

Het is tijd voor verzet. De  eerste verdedigingslinie van onze vrijheden bevindt zich op dit moment bij de studentenprotesten.

Free, free Palestine!