Home Nieuws Brief Europese moslimorganisaties aan Macron: stop met ‘xenofoob’ beleid

Brief Europese moslimorganisaties aan Macron: stop met ‘xenofoob’ beleid

Beeld: Wikimedia Commons / Jacques Paquier

Ruim twintig Europese moslimorganisaties hebben een open brief geschreven aan Emmanuel Macron. Daarin roepen ze de Franse president op te stoppen met zijn ‘xenofobe’ beleid ten aanzien van moslims. Onder de ondertekenaars bevinden zich ook het Nederlandse moslimvrouwencollectief SPEAK en de Moslimstudenten Associatie Nederland.

‘Door de islam en uw eigen moslimburgers te belasteren, mainstream moskeeën te sluiten, moslim- en mensenrechtenorganisaties op te heffen en dit aan te grijpen om de haat verder aan te wakkeren, worden racisten en gewelddadige extremisten nog meer aangemoedigd’, staat te lezen in de brief.

Op 16 oktober vermoordde een achttienjarige Tsjetsjeense moslim de Franse geschiedenisleraar Samuel Paty, die tijdens een les de Mohammedcartoons uit het satirische blad Charlie Hebdo had laten zien. In januari 2015 werd bijna de voltallige redactie van dat blad vermoord door terroristen vanwege het publiceren van diezelfde cartoons.

Macron verdedigt de vrijheid van meningsuiting van Charlie Hebdo en Paty. De Mohammed-cartoons werden op overheidsgebouwen in Montpellier en Toulouse geprojecteerd. Macron wil ook de radicale islam en islamistisch ‘separatisme’ bestrijden, onder meer door ‘radicale’ moslimorganisaties en moskeeën te sluiten.

Volgens de organisaties druisen de acties van Macron in tegen de beginselen van vrijheid, gelijkheid en broederschap, de laïcité en de Franse grondwet – die stelt dat ‘alle burgers, ongeacht hun afkomst, ras of religie, worden behandeld als gelijken’ – en artikel 9 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens, dat de vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst voorstaat.

Een van de organisaties die de Franse overheid wil verbieden is BarakaCity. Deze islamitische NGO kwam de laatste jaren regelmatig in opspraak vanwege de schimmige financiering en salafistische opvattingen van zijn medewerkers. In september zei leider Idriss Sihamedi over de doodgeschoten Charlie Hebdo-redactieleden dat hij bad om de temperatuur van ‘de vlammen in hun graven’ net zo heet te maken als de zon. Sihamedi heeft inmiddels asiel aangevraagd bij de Turkse president Erdogan.

Ook is de Franse overheid voornemens de Organisatie Tegen Islamofobie in Frankrijk (CCIF), volgens tegenstanders gelieerd aan de islamistische Moslimbroederschap, te verbieden.  CCIF zei vorige week zich niet veilig te voelen in Frankrijk vanwege ‘het klimaat van islamofobie en de activiteiten naar het buitenland te willen verplaatsen. ‘Als verdedigers van mensenrechten voor moslims voelen we ons niet langer veilig in Frankrijk.’

‘Het criminaliseren van het werk dat nodig is om islamofobie tegen te gaan schept een gevaarlijk precedent voor willekeur, waardoor religieuze en geracialiseerde groeperingen, die juist beschermd zouden moeten worden, worden gedehumaniseerd en beroofd van hun vrijheden’, stellen de islamitische organisaties in hun brief. ‘Wij allen in Europa kennen de afschuwelijke gevolgen op massale schaal die kunnen voortvloeien uit dergelijke acties, gericht tegen een religieuze minderheid.’

De Nederlandse politicus Nourdin el Ouali, lijsttrekker van de islamitische partij Nida, wil dat Nederland CCIF en BarakaCity onderdak biedt, zoals Nederland dat in de zeventiende eeuw ook gaf aan de protestantse Hugenoten die vluchtten voor het repressieve religieuze beleid van koning Lodewijk XIV.