Home Nieuws Hoogleraar over plan PVV om uit VN-vluchtelingenverdrag te stappen: ‘Dat zou een...

Hoogleraar over plan PVV om uit VN-vluchtelingenverdrag te stappen: ‘Dat zou een moreel failliet betekenen’

Beeld: Marlou Schrover

In het geschiedenisprogramma Onvoltooid Verleden Tijd werd zondag het verkiezingsprogramma van de PVV besproken, waarin onder andere wordt gepleit voor bewerkstelligen van een zogenoemd ‘asielstop’. Hiervoor zou het VN-vluchtelingenverdrag moeten worden opgezegd.

Volgens hoogleraar Marlou Schrover (migratiegeschiedenis, Universiteit Leiden) is het niet alleen de PVV die uit het vluchtelingenverdrag wil stappen. ‘Het hele rechtse spectrum wil erover praten of uitstappen met als argument dat het verdrag al 70 jaar oud is’, meldt Schrover en ze vervolgt: ‘Dat is zoiets als het kiesrecht is al 100 jaar oud, misschien moeten we dat maar eens een keer afschaffen. Dat is een heel rare redenering.’

Schrover beweert overigens dat uitstappen feitelijk geen effect heeft, omdat het asielrecht niet alleen gebonden is aan het vluchtelingenverdrag. ‘Het stoelt ook op artikel 14 van de Rechten van de Mens, waar het asielrecht gewaarborgd is, maar ook in het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens, het handvest van de EU en in onze eigen vreemdelingenwet.’

Toch noemt Schrover een eventuele exit uit het vluchtelingenverdrag ‘een moreel failliet’.

‘Je verklaart dan als land dat je niet de rechten van de mens onderschrijft. In de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens staat bijvoorbeeld dat discriminatie verboden is, dat je mag kiezen met wie je wilt trouwen, dat er geen folteringen en geen slavernij mag bestaan, dat je ouders niet van hun kinderen mag scheiden enz.’

Ook vindt Schrover het frappant dat alle partijen op rechts het geld voor de opvang in de regio wil schrappen of verminderen. ‘Daar zit iets heel raars in, want ze zeggen eerst: wij nemen niemand meer, maar ze hopen ook niet voor opvang in de regio, financieel gezien.’ Volgens Marlou Schrover wordt 75 tot 80 procent van de vluchtelingen al in de regio opgevangen.