Home Nieuws Islamwetenschappers: niet terughalen IS-gangers ondermijnt de rechtsstaat

Islamwetenschappers: niet terughalen IS-gangers ondermijnt de rechtsstaat

Een gevangen IS-vrouw in een door Koerden bewaakt kamp in Noord-Syrië, maart 2019 (Beeld: YouTube)

Islamwetenschappers Annelies Moors en Martijn de Koning pleiten in het Parool voor repatriëring van alle Nederlandse Syriëgangers: IS-kinderen, -vrouwen én -strijders. Dat het kabinet-Rutte dit niet wil is een ondermijning van de rechtsstaat, stellen zij.

‘Zowel de rechten van kinderen als het recht op een eerlijk proces en de verplichting oorlogsmisdadigers te vervolgen – iets waar de slachtoffers recht op hebben – worden door Nederland met voeten getreden’, schrijven Moors (Universiteit van Amsterdam) en De Koning (Radboud Universiteit Nijmegen).

Volgens de auteurs schuift Nederland de rechtsstaat ook terzijde door Syriëgangers met een dubbele nationaliteit anders te behandelen dat degenen met alleen een Nederlandse nationaliteit. Ze beschouwen Nederlandse IS-strijders als onze jongens ‘een product van onze samenleving’. ‘Onze problemen worden geëxporteerd, zoals naar Marokko.’

De auteurs vinden de huidige situatie, waarin degenen die zelf een Nederlandse ambassade bereiken onder begeleiding terug kunnen keren, onrechtvaardig. Op deze manier zou het ‘recht van de sterkste’ gelden.

‘Degenen die het meest voor vervolging moeten vrezen, zullen vaak niet terug willen komen of doen dat nu onder de radar. Degenen die het kwetsbaarst zijn, kunnen dat niet op eigen houtje.’

Onderzoeker Christophe Paulussen van het T.M.C. Asser Instituut heeft net als Moors en De Koning kritiek op het Nederlandse beleid om Syriëgangers met een dubbele nationaliteit anders te behandelen. ‘Op deze manier maak je onderscheid in je aanpak tussen burgers’, stelde hij in de Kanttekening (2019). ‘Deze indirect discriminerende aanpak kan radicalisering in de hand werken.’