Home Nieuws Symboolpolitiek: Kamer steunt PVV-motie om pro-Palestijnse leus strafbaar te stellen

Symboolpolitiek: Kamer steunt PVV-motie om pro-Palestijnse leus strafbaar te stellen

Pro-Palestinademonstratie in Utrecht, 22 februari 2024 © Ewout Klei

Een rechtse meerderheid in de Tweede Kamer steunt de motie van PVV-parlementariër Maikel Boon, om de veel gebruikte leus ‘From the river to the sea, Palestine will be free’ strafbaar te stellen. De leus zou antisemitisch zijn. Maar een motie is geen wet, zegt advocaat Sidney Smeets.

De leus is nu niet strafbaar. Op 15 augustus 2023 oordeelde het Gerechtshof Amsterdam dat een activist die in 2021 de leus bezigde tijdens een pro-Palestijnse demonstratie zich niet schuldig gemaakt had aan een strafbaar feit.

Activist Frank van der Linde deelde de uitspraak een dag later op Twitter. ‘From the river to the sea’ is een bekende leus onder mensen die zich inzetten voor de Palestijnse zaak. Het is een uiting van hoop, dat voor de Palestijnen in het land tussen de Jordaan (river) en de Middellandse Zee (sea) ooit mensenrechten en vrijheid gegarandeerd mogen zijn.

Rechtse politici, journalisten en opiniemakers menen echter dat deze uitspraak impliceert dat die staat van de kaart moet worden geveegd en vinden dit antisemitisch – en dus strafbaar. Volgens Boon is de leus ‘een oproep tot geweld tegen alle Joden wereldwijd’. Zijn motie werd na een hoofdelijke stemming nipt aangenomen: 74 Kamerleden stemden voor, 73 tegen.

Maar dat een motie is aangenomen betekent niet automatisch dat de motie ook wordt uitgevoerd, bericht de nieuwssite NU.nl. Het kabinet kan beslissen om de motie naast zich neer te leggen.

Daarnaast is het een motie, geen wet die is aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer. Advocaat Sidney Smeets, gespecialiseerd in smaad- en lasterzaken is dan ook heel kritisch over deze symboolmotie: ‘Sinds wanneer is de rechter of het Openbaar Ministerie aan een motie gebonden?’, zegt hij tegen de Kanttekening. ‘Dat slaat helemaal nergens op. Zolang er geen wetgeving is, waarin expliciet staat dat deze leus verboden is, kan de rechter zelf bepalen wat er strafbaar is en wat niet. Binnen de grenzen van de wet natuurlijk. Het is niet opeens zo dat een rechter iets moet doen omdat de Tweede Kamer een motie heeft aangenomen. Zo werkt de rechtsstaat niet.’