Home Nieuws Verzet in VS tegen eerste islamitische rechter Hof van Beroep

Verzet in VS tegen eerste islamitische rechter Hof van Beroep

Gerechtshof. Pixabay

De Pakistaans-Amerikaanse jurist Adeel Mangi is door president Joe Biden genomineerd als rechter voor het federale Hof van Beroep. Maar er is verzet, Mangi zou een Hamas-sympathisant zijn. 

Als zijn aanstelling wordt bevestigd, zou Mangi de eerste islamitische rechter zijn die zitting neemt in het federale hof van beroep. Republikeinse senatoren hebben zich echter uitgesproken tegen de nominatie, omdat hij heimelijk met Hamas zou sympathiseren en antisemitisme en terrorisme goed zou keuren.

Honderdvijfentwintig Amerikaanse burgerrechtenorganisaties hebben in een open brief hun steun uitgesproken voor de Pakistaans-Amerikaanse jurist. Ze vinden de kritiek anti-islamitisch. Het gaat om landelijke en lokale organisaties, waaronder de American Humanist Association, de Council on American-Islamic Relations (CAIR) en de National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), alsmede diverse LHBTQIA+-organisaties, verenigingen van advocaten en Joodse organisaties.

 In hun brief noemen ze de vijandige vragen die de senatoren op Mangi afvuurden ‘anti-islamitisch vitriool’. Maar Mangi bleef onder druk professioneel, aldus de organisaties. ‘Hij deed dit ondanks het feit dat hij werd geconfronteerd met oneerlijke, ongegronde en vijandige vragen, waarvan er vele zeer beledigend waren. Bovendien is er sinds zijn hoorzitting een gecoördineerde mediacampagne geweest om ongegronde aanvallen op zijn karakter te versterken.’

Van de honderd leden van de Amerikaanse senaat zijn er eenenvijftig Democraat. Ten minste drie Democratische senatoren zijn tegen de kandidatuur van Mangi, waardoor de jurist de steun van enkele Republikeinse senatoren nodig heeft om tot rechter benoemd te worden.