Home Nieuws VN-resolutie aangenomen tegen islamofobie

VN-resolutie aangenomen tegen islamofobie

VN. Beeld: YouTube

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een heeft een resolutie aangenomen om islamofobie wereldwijd terug te dringen.

De nieuwe resolutie, ingediend door Pakistan, roept onder meer op tot gecoördineerde actie om het aanhoudende geweld tegen moslims te bestrijden en verzoekt de secretaris-generaal van de Verenigde Naties (VN) een speciale gezant te benoemen die als taak heeft om islamofobie te bestrijden. De resolutie werd op vrijdag 15 maart aangenomen, op de Internationale Dag ter Bestrijding van Islamofobie.

Secretaris-generaal António Guterres verklaarde dat digitale platforms haatdragende inhoud moeten modereren en gebruikers moeten beschermen tegen intimidatie. ‘Haatzaaiende online uitlatingen voeden het echte geweld.’

De VN-chef veroordeelt religieuze discriminatie in het algemeen, ook van joden en christenen. ‘We moeten onverdraagzaamheid in al zijn vormen het hoofd bieden en uitroeien. Leiders moeten opruiende discoursen veroordelen en de godsdienstvrijheid beschermen. Laten we ons samen inzetten voor het bevorderen van wederzijds respect en begrip, het bevorderen van de sociale cohesie en het opbouwen van vreedzame, rechtvaardige en inclusieve samenlevingen voor iedereen.’

Grote toename

Volker Türk, Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, zei dat in West-Europa en de Verenigde Staten islamofobie schrikbarend is toegenomen, met een stijging van 600 procent in sommige landen. Westerse landen moeten gevallen van islamofobie apart registreren en zich inspannen om intolerantie tegen moslims tegen te gaan, aldus Türk.

Ook de Mensenrechtenraad van de VN maakt zich zorgen over de toenemende islamofobie. ‘Over de hele wereld zijn we getuige geweest van aanvallen op moskeeën, culturele centra, scholen en zelfs privé-eigendommen van moslims’, aldus experts van de raad.

Hierbij richten de experts hun pijlen vooral op Israël. ‘Tijdens deze heilige maand Ramadan zijn we geschokt dat Israël nog steeds weigert adequate humanitaire hulp en voedselhulp toe te laten voor de voornamelijk islamitische burgerbevolking in Gaza, ondanks de wijdverbreide honger en tekenen van ernstige ondervoeding.’ De deskundigen noemen daarnaast het vernietigen van moskeeën in Gaza en het beperken van de toegang tot de al Aqsa-moskee in Jeruzalem voor gelovigen.

15 maart is twee jaar geleden uitgeroepen tot de Internationale Dag ter Bestrijding van Islamofobie. Op deze dag in 2019 vermoordde de extreemrechtse terrorist Brenton Tarrant eenenvijftig moslims in Nieuw-Zeeland, een daad die de wereld schokte.