Home Nieuws Universiteit van Amsterdam past externe samenwerking aan

Universiteit van Amsterdam past externe samenwerking aan

Studenten barricaderen de toegang tot de Oudemanhuispoort in Amsterdam. (Foto: Tayfun Balcik)

Het College van Bestuur (CvB) van de Universiteit van Amsterdam gaat werken aan een zogenoemd ‘aangepast ethisch kader’ voor externe samenwerking. Dit liet het weten in een nieuwe verklaring aan studenten en medewerkers.

Nieuwe en bestaande projecten zullen worden getoetst aan dit nieuwe kader. Aan een verbreking van de banden met Israël waagt de universiteit zich nog niet, aldus het CvB.

In het bericht lijkt het CvB wel een nieuwe, verzoenende toon aan te nemen. ‘De gebeurtenissen op de campus hebben jullie en ons diep geraakt. In gesprekken die wij voeren en de vele mails die wij ontvangen, ervaren we de woede en pijn over het politieoptreden op de campus’, vermeldt het bestuur.

Het vermeldt daarbij ook ‘studenten en medewerkers die zich niet veilig voelen’ en ‘verstoringen van het onderwijs’.

Palestijnse en Israëlische gevoeligheden

Bij de discussie over het Israëlische-Palestijnse conflict worden Palestijnse en Israëlische gevoeligheden aangestipt. Zo spreekt het CvB over ‘het ongekende geweld’ van het Israëlische leger in Gaza en de ‘vernietiging van de educatieve infrastructuur’, maar ook over Israëlische gijzelaars ‘die nog niet zijn bevrijd’.

Het universiteitsbestuur wil niet overgaan tot een verbreking van de banden met Israël, omdat de meningen daarover verdeeld zijn. ‘We zijn een maatschappelijk betrokken en kritische universiteit. Juist dat unieke kenmerk leidt nu tot grote verdeeldheid en wantrouwen. We komen tegenover elkaar te staan, zijn niet meer altijd in staat om met elkaar het gesprek aan te gaan. Veel mensen zijn daar bezorgd over’, staat in de verklaring.

‘We willen wetenschappelijke verbindingen zoveel mogelijk in stand houden, maar alleen binnen ethische kaders, waaronder de mensenrechten. We hebben op dit moment onvoldoende handvatten om dit zorgvuldig te kunnen beoordelen’, aldus de universiteit.

Het CvB verklaart wel ‘geen nieuwe samenwerkingen aan te gaan tot er een aanpassing is van het ethisch kader’.

Er volgt nu een stappenplan van gesprekken met collega’s en studenten, gesprekken over hoe ruimte kan worden geboden voor protest en tegelijkertijd een veilige omgeving voor iedereen.