Home Interview ‘PVV’ers staan langs de kant en stampen als kleuters op de grond’

‘PVV’ers staan langs de kant en stampen als kleuters op de grond’

Foto: Henriëtte Guest. Boudewijn Revis (Nijmegen, 1974) beheert sinds 2012 als wethouder van Den Haag de portefeuilles financiën en stadsbeheer. Eerder was hij actief voor de VVD als gemeenteraadslid en fractievoorzitter in Den Haag en directeur van het algemeen secretariaat en campagnemanager. Hij studeerde af aan de Koninklijke Militaire Ademie in Breda (onder meer opleiding tot infanterieofficier) en de Open Universiteit (bestuurskunde). Voor zijn politieke carrière was hij onder meer woorvoerder van het ministerie van Defensie en deed hij negen jaar dienst bij de Koninklijke Landmacht, als officier en communicatieadviseur. Als officier werd hij uitgezonden naar Bosnië (IFOR-2 in Jajce en SFOR-5 in Sisava).
‘Wij hechten geen waarde aan de afkomst, maar aan de toekomst van mensen.’

Wethouder Boudewijn Revis is de lijsttrekker van de VVD in Den Haag bij de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart. In een interview met deze krant onderstreept hij dat het belangrijk is dat partijen open staan voor samenwerking, om de verdere ontwikkeling van Den Haag te garanderen. Maar sommige partijen willen volgens hem helemaal geen concessies doen. ‘Ze staan langs de kant en stampen als kleuters op de grond. Ze roepen vier jaar lang heel hard, maar bereiken uiteindelijk helemaal niets. De PVV is zo’n partij.’

Wat zijn de grootste problemen van Den Haag?
‘De grootste uitdaging voor Den Haag is de economie. Veel mensen zijn werkloos. Er zijn bedrijven die moeten inkrimpen en kleine ondernemers die minder omzet draaien, omdat ze het moeilijk hebben. Op korte termijn is het belangrijk dat de gevolgen van de crisis zo min mogelijk mensen treft. Maar ook op de lange termijn is de economie iets dat centraal moet staan. Den Haag is gewend om voor een heel groot deel van de werkgelegenheid afhankelijk te zijn van de Rijksoverheid. De Rijksoverheid krimpt in. Het gaat niet alleen om banen van ambtenaren, het raakt ook de werkgelegenheid, die er is rondom dat ambtenarenapparaat. Den Haag zal de komende jaren veel meer van bedrijvigheid moeten gaan leven; het midden- en kleinbedrijf, het MKB, groot laten worden. Er moeten ook nieuwe bedrijven naar Den Haag komen. Deze regio moet veel meer werkgelegenheid kunnen creëren in het bedrijfsleven. Zoals bijvoorbeeld The Hague Security Delta, een initiatief waarbij kleine startups in een gebouw bij elkaar zitten en van elkaar leren.’

Hoe wil de VVD meer banen creëren? Wat maakt het VVD-beleid op dat vlak anders dan het beleid van een partij als de PvdA?
‘De VVD schept échte banen, namelijk banen bij ondernemers. Wij verlagen de belastingen voor ondernemers. Wij hebben dit jaar de belastingen voor het MKB al met één derde verlaagd. Daarnaast hebben we de precariobelasting (belasting voor het gebruik van openbaar gemeentegrond, red.) met 45 procent verlaagd. Zo willen we meer ruimte geven aan nieuwe bedrijven door het vestigingsklimaat te verbeteren en te investeren in bereikbaarheid, parkeerplaatsen en blijvend lagere lasten. De PvdA heeft in haar verkiezingsprogramma staan dat ze werklozen in dienst van de gemeente willen nemen om hen vervolgens te detacheren bij bedrijven. Dat zijn geen echte banen, maar ze kosten wel ontzettend veel belastinggeld. Het plan van de PvdA lost het structurele banenprobleem niet op.’

Je had het onlangs bij Pauw & Witteman over de problemen in de Schilderswijk. Heb je plannen om de levensstandaard in de wijk op te krikken?
‘De Schilderswijk is een moeilijke wijk. Laat ik beginnen met wat er goed gaat. De Schilderswijk is de afgelopen jaren niet afgegleden naar een achterstandsbuurt zoals, bijvoorbeeld, de banlieues in Frankrijk. Dat hebben we weten te voorkomen. De resultaten van kinderen op scholen in de buurt worden, heel langzaam, beter. De openbare ruimte is enorm opgeknapt. Alle straten en stoepen liggen er goed bij. Het is schoner geworden op straat dankzij ondergrondse containers. Zorgwekkend zijn de structurele problemen omdat er te veel mensen met problemen bij elkaar wonen. De buurt bestaat voor 72 procent uit sociale woningbouw. De schooluitval is twee keer hoger dan in de rest van de stad. Er is veel criminaliteit. Dat is zonde want er zijn ook veel mensen in de wijk die het goed doen. Wat je, bijvoorbeeld, ziet is dat ondernemende mensen, mensen die een diploma behalen, een goede baan vinden of een bedrijfje starten uit de wijk trekken. Ze gaan bijvoorbeeld naar Leidschenveen. Daar wonen veel ondernemende mensen, onder wie een hoop Turkse Nederlanders, die in de Schilderswijk ‘begonnen’ zijn. Ik zou graag willen dat meer succesvolle mensen in de Schilderswijk blijven. Dat zorgt voor meer diversiteit in de wijk. Op die manier kunnen succesvolle mensen een voorbeeldfunctie vervullen.’

Zijn er shariawijken in Den Haag?
‘Ik vind niet dat je van shariawijken kunt spreken. In Den Haag geldt de Nederlandse wet. Overal in Den Haag voel ik me veilig op straat. Natuurlijk zijn er mensen die de Nederlandse wetten niet accepteren, mensen die anders denken dan wij in Nederland gewend zijn en vinden dat de sharia belangrijker is. Daar moeten we tegen optreden. Maar een heel wijk afzetten als een shariawijk, is een verkeerd beeld. Dat is niet de realiteit. Ik zie wel wijken met échte problemen. Belangrijk is dat echte problemen benoemd, besproken en opgelost worden. De PVV benoemt niet de echte problemen en draagt onrealistische oplossingen aan.’

Volgens D66-lijsttrekker Ingrid van Engelshoven gebruikt de PvdA vaak dezelfde retoriek als de PVV. Klopt dat?
‘Het is een schande dat een partij als D66 de PvdA, waarmee ze samen in het stadsbestuur zitten, zoiets verwijt. Partijen die zich inzetten voor Den Haag − waar veel mensen zijn die op de PVV stemmen, of andere oppositiepartijen zoals de SP of de Haagse Stadpartij die altijd alleen maar tégen dingen zijn − zouden elkaar dat soort verwijten niet moeten maken. Ik denk dat de PvdA dat niet verdient. Op heel veel punten zijn we het oneens met de sociaal-democraten. Eigenlijk staan we gewoon lijnrecht tegenover elkaar. Maar we hebben het beide het beste met de stad voor. Het is niet nodig om elkaar zwart te maken. Dus ik vind de reactie van D66 triest.’

Hoe sta je tegenover samenwerking met de PVV?
‘Hagenaars moeten goed nadenken. Wil je dat problemen opgelost worden, dan moet je stemmen op partijen die kunnen samenwerken. De verkiezingen gaan erover of je kiest voor een partij die wil samenwerken, zoals de VVD, of een partij die dat niet wil. Sommige partijen willen geen concessies doen. Ze staan langs de kant en stampen als kleuters op de grond. Ze roepen vier jaar lang heel hard, maar bereiken uiteindelijk helemaal niets. De PVV is zo’n partij. De partij heeft zeven keer een motie aangenomen gekregen, dat is alles. PVV’ers hebben intern ruzie. Drie mensen van de partij zijn weg. De partij wil en kan niet samenwerken. Als de PVV haar eigen kiezers serieus zou nemen, zou ze zich inzetten om samen te werken met andere partijen.’

Hans Spekman haalde onlangs hard uit naar de VVD. Hij verwacht weinig heil van de VVD, omdat de partij volgens hem teveel bezuinigt op armoedebestrijding en volkshuisvesting.
‘De VVD en de PvdA verschillen als dag en nacht. Het zijn zeer verschillende partijen. De PvdA wil graag de armoede in de stad in stand houden. Er gaat altijd meer geld naar het armoedebeleid en naar de achterstandswijken. Al dat geld dat, bijvoorbeeld, naar de Schilderswijk is gegaan heeft de problemen niet opgelost. De PvdA heeft armoede en werkloosheid helemaal niet bestreden. Er zijn nog steeds heel veel armen en werklozen. De VVD wil die problemen wel oplossen, door mensen een baan te bieden. En door te investeren in de economie, zodat mensen toekomstperspectief hebben en zelf verantwoordelijkheid nemen.’

Wat vind je van Lodewijk Asschers participatieverklaring?
‘Papiertjes ondertekenen heeft niets te maken met echte oplossingen. Een participatieverklaring is een voorbeeld van symboolpolitiek. Het laat zien hoe moeilijk het is om goede maatregelen te nemen. De VVD denkt eerder aan het stimuleren van de werkgelegenheid. Iedereen in Nederland die wil werken, die de schouders eronder wil zetten, een bedrijf wil beginnen, een bijdrage wil leveren aan de economie, moet daarin gesteund worden.’

Waarom zouden Nederlanders met een migratieachtergrond op de VVD moeten stemmen?
‘De VVD is er voor iedereen die werkt en wil werken. Wij hechten geen waarde aan de afkomst, maar aan de toekomst van mensen. Het gaat erom wat je bijdrage aan de samenleving is. Mensen hebben het vaak over autochtonen en allochtonen. Ik herken me niet in de term allochtoon. Sommige mensen, die hier al heel lang wonen, leven inderdaad heel sterk in een andere cultuur, maar er zijn ook een hoop mensen die hier nog niet zo lang zijn, maar al onderdeel zijn van de samenleving. Ze hebben een eigen bedrijf en werken hard. De tweedeling in deze stad is tussen werkende en niet-werkende mensen. Ik denk dat veel Turkse Nederlanders in de stad op een heel goede manier bijdragen aan de economie, omdat ze ondernemend zijn. Velen hebben een eigen bedrijf en zijn succesvol. Dat is waar de VVD voor staat. Die mensen nodig ik dan ook van harte uit om op de VVD te stemmen.’

Je hebt als officier gediend in Bosnië. Wat voor voordelen ondervind je als wethouder van je militaire ervaring?
‘Ik had het net over samenwerken. Als militair word je onder moeilijke omstandigheden ingezet in het buitenland en moet je heel erg op elkaar kunnen vertrouwen. Het is belangrijk dat je in een team kan werken. Dat is een van de belangrijkste voordelen van mijn tijd in het leger. Ik ben een teamspeler. Tegelijkertijd moet een teamspeler zijn doelen behalen. Ook als de omstandigheden moeilijk zijn en alles tegenzit. Daar is lef en doorzettingsvermogen voor nodig. Ik wil met lef en doorzettingsvermogen Den Haag beter maken.’