Home Nieuws Delft: TU cancelt artikel universiteitskrant over misstanden

Delft: TU cancelt artikel universiteitskrant over misstanden

Bron: Pixabay

Maandagavond heeft de Delftse universiteitskrant Delta een artikel offline moeten halen, onder druk van het universiteitsbestuur. Medewerkers mogen niet meer klagen over het disfunctioneren van een van de directeuren van de Technische Universiteit, zo berichtte Delta. Vorige maand concludeerde de Inspectie dat de TU de veiligheid van medewerkers verwaarloost en signalen over seksisme en racisme en pesterijen op de werkvloer negeert.

Sinds het verschijnen van het rapport van de Inspectie rommelt het op de TU. De zorg voor werknemers van de TU ‘wordt verwaarloosd’, en dat heeft een ‘verhoogd risico op sociale onveiligheid voor alle medewerkers’ tot gevolg, stelde het rapport. Degenen die zich schuldig hebben gemaakt aan seksisme, racisme en andere pesterijen ‘zijn bijna altijd mensen die een hogere positie bekleden, bijvoorbeeld hoogleraren en management’.

Aanvankelijk reageerde het universiteitsbestuur heel kritisch op het rapport. Het onderzoek zou ondeugdelijk zijn. Maar drie weken later gaf de universiteit toe ‘signalen’ te herkennen en zei te zullen komen met een plan om de situatie te verbeteren.

Maandag kwam Delta met het nu verwijderde artikel, getiteld ‘Hoe zwijgplicht leidde tot angst onder medewerkers I&IC en vertrouwensbreuk met rector’. Bij het Innovation & Impact Centre (I&IC) trad op 1 april vorig jaar een nieuwe directeur in dienst. Onder hem ging veel mis. Bij hem zou sprake zijn van ‘grensoverschrijdend gedrag, mismatch, managerial bullying, integriteitsissues en onprofessioneel gedrag’.

Vijftien medewerkers klaagden over hem bij de externe vertrouwenspersoon, maar deze brief kreeg de directeur onder ogen. De vijftien kregen te horen dat ze over deze kwestie moesten zwijgen en dat bij ‘schending van de geheimhouding arbeidsrechtelijke maatregelen genomen zullen worden’. Delta publiceerde daarover, maar heeft het artikel onder druk teruggetrokken. Er zullen anders juridische maatregelen tegen de universiteitskrant genomen worden, vanwege ‘smaad en laster’. Daar had de krant geen zin in.

Inmiddels heeft het universiteitsbestuur excuses aangeboden voor zijn handelswijze, bericht Omroep West, maar het artikel is nog steeds offline. Wel kan het gelezen worden via de website Archives.org.