Algemene voorwaarden

Identiteit van de ondernemer

De Kanttekening B.V.
Postadres:
Klantenservice:
Bereikbaarheid: Vanaf maandag t/m vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur

 

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit;

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

–        de beroepsvereniging of –organisatie waarbij hij is aangesloten;

–        de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;

–        een verwijzing naar de beroepsregels die in België van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

 

Verklaring:

Hierbij verklaar ik dat er tot wederopzegging door De Kanttekening B.V. van mijn rekening gelden mogen geincasseerd ( bij aankruisen van Automatische incasso). Indien de abonnee bezwaar heeft tegen het geincasseerde bedrag dan dient de abonnee zich in eerste instantie te wenden tot Stichting Time Media Group. Als de abonnee het wenst dan kan de abonnee binnen 30 dagen het geincasseerde bedrag terug laten boeken. De abonnee dient dan op een andere manier, het verschuldigde bedrag, te betalen. Tevens verklaart de abonnee geen bezwaar te hebben tegen
opname van de bovenvermelde persoonsgegevens in een geautomatiseerd bestand. De abonnementen kunnen na  1 jaar worden opgezegd, per einde van de maand,met in achtneming van 1 maand opzegtermijn.

 

Privacy Policy
Wij hechten veel waarde aan uw privacy en de privacy van andere bezoekers van onze website. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder daar eerst uw toestemming voor te vragen. Ook zullen wij , wanneer u dat wenst, u op de hoogte houden van ontwikkelingen op het gebied van nieuwe producten, nieuws en vernieuwingen binnen de website en ons actuele productaanbod. U heeft als klant het recht op inzage en wijziging van uw gegevens.

U kunt u eenvoudig aanmelden voor onze nieuwsbrief tijdens het bestelproces, maar ook afmelden indien u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen.

Bij elk bezoek die u brengt aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen uw ip-adres en niet uw e-mailadres.

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:
1. Uw domeinnaam, maar niet uw e-mailadres als u een bezoek brengt aan onze webpagina?;
2. Uw e-mailadres als uw beoordelingen of vragen plaatst op deze website?;
3. Uw e-mailadres als je dit aan ons communiceert?;
4. Uw e-mailadres als u deelneemt aan discussieforums?;
5. De domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd heeft om naar onze site te gaan?;
6. Alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt?;
7. Alle informatie die u vrijwillig verstrekt heeft (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)

De informatie die wij bewaren wordt gebruikt om:
1. Uw bestelling af te handelen en wordt daarna verwijderd.
2. De inhoud van onze website te verbeteren.

De persoonlijke informatie wordt alleen intern gebruikt voor het tot stand brengen van de overeenkomst, voor een snelle en veilige afhandeling van de bestelling en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en (bevat een aantal gegevens over dit bezoek) wordt gebruik om uw bestelling af te handelen en om de inhoud van onze website te verbeteren.

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.