Missie en visie
Een emancipatoir crossmediaplatform (weekblad, magazine, website, video) met verdieping en opinie over samenleving, zingeving, wereldissues en kunst & cultuur, in het bijzonder crossculturaliteit, participatie, integratie, onderwijs, mensenrechten en vrijheid, dat is de Kanttekening.

Waarom?
Voor een vitale democratie is het cruciaal dat burgers proactief en constructief meedoen in de samenleving. Angsten voor ‘de ander’, terecht of onterecht, vormen een belemmering daarvoor. De grootste belemmering is de manier waarmee wij omgaan met angsten. Daarom zetten wij ons in voor een samenleving die vrij is van vooroordelen. Dat doen wij door allereerst onszelf te bevrijden. Deze strijd voeren wij niet alleen. Bevrijden doen wij graag samen, ongeacht sekse, geaardheid, afkomst, levensbeschouwing en levensstijl.

Naam
De naam de Kanttekening is bedacht in vele brainstormsessies met onze redactieleden, columnisten freelancers en lezers. Daarbij kwam veelvuldig naar voren dat we kanttekeningen moeten blijven plaatsen bij het nieuws.

Vrij.

Moedig.

Inclusief.

Ontstaan
De voorganger van de Kanttekening is de Turks-Nederlandse krant en nieuws- en opiniewebsite Zaman Vandaag. De redactie van die krant werkte samen met de grootste krant van Turkije, Zaman. Die werd vanwege haar kritische berichtgeving over het Erdogan-regime geconfisqueerd door het regime. Daarop volgde de sluiting van de Zaman-edities in onder meer Frankrijk, Duitsland, België, Engeland, Finland en Denemarken. In Nederland was de uitgever van Zaman Vandaag de stichting Time Media Group (TMG). Na het besluit van het bestuur van de TMG om ook in Nederland te stoppen, hebben de redactie, een mediaondernemer en een grote groep lezers de krachten gebundeld om op een nieuwe manier door te gaan. De transformatie van Zaman Vandaag naar de Kanttekening belooft een gelijke afstand tot alle culturen, levensstijlen, levensbeschouwingen en stromingen. Met een nieuwe koers, vormgeving en naam richten wij ons primair op de Nederlandse samenleving en de uitdagingen van deze tijd. Met deze emancipatiestap realiseren wij onze kernwaarden: vrij, moedig, inclusief.

Bedrijfsvoering
Wij streven gezonde winst na, waarbij we altijd trouw blijven aan onze maatschappelijke doelen (missie en visie); de Kanttekening is dan ook een social enterprise. Het is een B.V. met aandeelhouders waarbij een deel van de winst wordt gedeeld met medewerkers. Ons bedrijf is volop in ontwikkeling en we spreken met diverse ondernemers en investeerders voor het opschalen van dit media-initiatief. Door haar bestuursreglement, raad van commissarissen en redactiestatuut borgt de Kanttekening behoorlijk bestuur.