Missie en visie
Een onafhankelijk emancipatoir crossmediaplatform (weekblad + maandblad + website) dat de kernwaarden van de journalistiek hoog in het vaandel draagt. We bieden verdiepende achtergrondartikelen en opinie en richten ons primair op de Nederlandse samenleving, in het bijzonder op kwesties rond integratie, crossculturaliteit, extremisme, mensenrechten en vrijheid. Dat doen wij vanuit een progressief-liberale levensvisie, met een gelijke afstand tot alle groepen in de samenleving. Onze kernwaarden zijn: vrij, moedig, inclusief.

Voor een vitale democratie is het cruciaal dat burgers pro-actief en constructief meedoen in de samenleving. Angst voor ‘de ander’, terecht of onterecht, vormt daar vaak een belemmering voor. Wij zetten ons in voor het bestrijden van vooroordelen die onterechte angst voeden. Tegelijkertijd zijn we realistisch: terechte angst nemen we serieus. Daarom geloven wij in bevrijden: bevrijden van vooroordelen én naïviteit. Bevrijden doen we graag samen, ongeacht sekse, seksuele geaardheid, afkomst, levensbeschouwing en levensstijl.

Vrij.

Moedig.

Inclusief.

Ontstaan
De voorganger van de Kanttekening is het weekblad en de nieuws- en opiniewebsite Zaman Vandaag. Zaman Vandaag werkte op het gebied van foto’s en advertenties samen met de grootste krant van Turkije, Zaman. Zaman werd vanwege haar kritische berichtgeving over het Erdogan-regime geconfisqueerd en vervolgens gesloten door het regime. Daarop volgde de sluiting van de Zaman-edities in onder meer Frankrijk, Duitsland, België, Engeland, Finland en Denemarken.

In Nederland was de uitgever van Zaman Vandaag de stichting Time Media Group (TMG). Na het besluit van het bestuur van de TMG om ook in Nederland te stoppen, hebben de redactie, een mediaondernemer en een grote groep lezers de krachten gebundeld om op een nieuwe manier door te gaan: de Kanttekening. Deze naam is bedacht in brainstormsessies met redactieleden, columnisten, freelancers en lezers. Daarbij kwam veelvuldig naar voren dat we kanttekeningen moeten plaatsen bij het nieuws.

Bedrijfsvoering
Wij streven gezonde winst na, waarbij we altijd trouw blijven aan onze maatschappelijke doelen (missie en visie); de Kanttekening is dan ook een social enterprise. Het is een B.V. met aandeelhouders waarbij een deel van de winst wordt gedeeld met medewerkers. Ons bedrijf is volop in ontwikkeling en we spreken met diverse ondernemers en investeerders voor het opschalen van dit media-initiatief. Door haar bestuursreglement, raad van commissarissen en redactiestatuut borgt de Kanttekening behoorlijk bestuur.