0.9 C
Amsterdam

NCDR verwacht meer discriminatiezaken na uitspraak Belastingdienst

Lees meer

Volgens Rabin Baldewsingh zullen er straks meer mensen naar de rechter stappen bij vermoeden van institutioneel racisme. De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme reageerde op de uitspraak van de rechter, die de Haagse As-Soennah-moskee in het gelijk stelde in een zaak tegen de Belastingdienst.

Volgens de rechter heeft de Belastingdienst er ten onrechte voor gezorgd dat de As-Soennah-moskee de ANBI-status verloor, die het mogelijk maakt dat giften kunnen worden afgetrokken van de belasting, bericht Omroep West. Aanleiding van het intrekken van de ANBI-status in 2018 was een onderzoek naar de moskee door de fiscus. Volgens As-Soennah was de islamitische achtergrond van de moskee reden van het onderzoek. De rechter ging hier in mee. De Belastingdienst had een ‘verhoogde belangstelling’ voor giften aan moskeeën, en zag islamitische gebedshuizen ‘op zichzelf reeds als frauderisico’.

De Belastingsdienst weigerde stukken te verstrekken aan de rechtbank over de gebruikte selectiecriteria. Hierdoor sluit de rechter niet uit dat de moskee vanwege haar islamitische achtergrond doelwit werd van fiscaal onderzoek, en dus dat de Belastingdienst zich schuldig heeft gemaakt aan discriminatie.

De Belastingdienst beraadt zich nu op hoger beroep.

Het onderzoek naar mogelijke fraude door moskeeën werd gedaan door het Combiteam Aanpak Facilitators (CAF), dat in een memo schreef dat giftenfraude zich ‘met name’ zou voordoen binnen de ‘islamitische gemeenschap’ en niet zozeer bij andere geloofsgemeenschappen. CAF onderzocht ook ouders die mogelijk zouden frauderen met de toeslagen. Dit leidde tot de beruchte Toeslagenaffaire, waarbij vele ouders ten onrechte als fraudeurs werden bestempeld.

Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme Rabin Baldewsingh verwacht nu meer rechtszaken, zegt hij tegen Leidsch Dagblad. ‘Het zelflerend vermogen van bestuurlijk Nederland laat te wensen over, dus is het belangrijk dat de samenleving het heft in eigen hand neemt door de juridische weg te bewandelen.’ De zaak van de As-Soennah-moskee laat volgens hem zien dat er nog altijd ‘een ongefundeerd geïnstitutionaliseerd wantrouwen is richting moslims en de moslimgemeenschap’. Dit bevestigt volgens hem ‘opnieuw het gevoel dat moslims al jaren hebben, namelijk dat ze in onze samenleving gezien worden als bedreiging, als een groep die er niet bij hoort.’

Denk-fractievoorzitter Stephan van Baarle heeft aangekondigd Kamervragen te zullen stellen. ‘Waar komt deze bevooroordeelde jacht vandaan?’

- Advertentie -