Hoofddoek bij de politie is emancipatie

Kiza Magendane
Kiza Magendane
Schrijver. Publicist. Politicoloog. Beleidsondernemer.

Lees meer

GASTCOLUMN

In Nederland en de rest van onze West-Europese samenlevingen is de hoofddoekdragende vrouw symbool geworden van de zogenaamde botsing der beschavingen. Dit stuk draagt ook bij aan de collectieve obsessie met de hoofddoekdragende vrouw. Vanuit verschillende hoeken worden standpunten over haar gevormd. Maar besef wel: wanneer zij wordt gereduceerd tot een symbool, ontstaat ontmenselijking. Want zij is dan niets meer dan de vrouw met een hoofddoek. Zij is het onderwerp van gesprek. Haar individualiteit, kansen en ambities voor ons land en de rest van de wereld worden daarmee ingeperkt.

Dat werd onlangs pijnlijk geïllustreerd door de weerstand tegen het plan van de Amsterdamse politie om het hoofddoekverbod voor agenten ter discussie te stellen. Daarmee wil de politie een etnisch diverser korps realiseren. Hoofddoekdragende vrouwen zijn onderdeel van Nederland en verdienen het ook om bij de politie dienstbaar te zijn, zo luidt de gedachte. Onder het mom van neutraliteit en de scheiding tussen kerk en staat is vanuit verschillende hoeken weerstand geboden tegen het plan. ‘Een hoofddoek, maar ook een keppeltje of kruisje, past niet bij een instituut dat zijn bestaansrecht mede ontleent aan neutraliteit’, zo stelt schrijver Ozcan Akyol.

Maar wat is neutraliteit en wie bepaalt wie neutraal is? Onder het mom van neutraliteit sluiten we bepaalde mensen uit, omdat we niet kunnen accepteren dat ze volledig onderdeel van de samenleving zijn. De veronderstelling dat een vrouw met een hoofddoek bij voorbaat niet neutraal kan zijn, maar een (witte) man wel, dateert uit de vorige eeuw. Nederland is in transitie, maar het besef dat deze assumptie uit de vorige eeuw niet meer heilig is, is niet doorgedrongen bij hen die onder het mom van neutraliteit hoofddoekdragende vrouwen uitsluiten.

Het is enorm te prijzen dat we streven naar een samenleving die zo neutraal en inclusief mogelijk is. Maar we moeten niet vergeten dat het dragen van een hoofddoek onderdeel is van iemands identiteit. Een volwassen samenleving dient al haar burgers, inclusief de hoofddoekdragende vrouwen, door hen de ruimte te geven volledig zichzelf te kunnen zijn. Een volwassen samenleving dient in staat te zijn om te gaan met haar demografische en culturele transitie. Een samenleving die tegen moslima’s impliciet zegt dat ze geen agent mogen worden louter omdat ze een hoofddoek dragen, is verre van volwassen. Zo’n samenleving zegt in feite tegen sommige van haar leden dat ze pas dienstbaar mogen zijn als ze een deel van hun identiteit wegpoetsen.

Als we echt inclusie en emancipatie willen, dan moeten we niet alleen streven naar gelijke kansen, maar ook naar gelijke uitkomsten en billijkheid. Dat houdt in: het maakt niet uit wie je bent, wat je geloof of geslacht is, je bent onderdeel van de samenleving, die je mag dienen. Juist met onze verschillen vormen wij samen een samenleving. Inclusie en emancipatie vereist dat we mensen accepteren om wie ze zijn en niet ondanks wie ze zijn. Onderdeel daarvan is het accepteren van de hoofddoek, bij de politie, maar ook in andere delen van de samenleving. Dat is een teken van vooruitgang en emancipatie. Niet alleen voor de moslima, die anders buitengesloten zou worden om haar geloof, maar voor onze samenleving als geheel, omdat het laat zien dat we de transitie die we meemaken, omarmen. Dan geven we niet alleen Jan, Rosanne en Ahmed de mogelijkheid helden te worden bij de politie, maar ook Naima en Tugba, die ook het Nederlandse volk willen dienen.

Nu u hier toch bent...

Goede journalistiek kost geld. Leden en donaties maken onze gebalanceerde berchtgeving over biculturaliteit, zingeving en vrijheid mogelijk. Steun ons daarom als u ons werk belangrijk vindt.

Vertel mij meer!

- Advertentie -

9 REACTIES

 1. Het probleem van deze maatregel is dat alleen moslims mogen tonen dat ze gelovig zijn. Altijd wordt er bij anderen de smoes gebruikt van dat “het kledingstuk niet past binnen het uniform”, om even te verwijzen naar die ene Koptische christen van de GVB. Ja, moslims hebben het geluk dat hun kleding zwart en vormloos is zonder uitsteeksels, maar moet dit beloond worden met uitsluiting van andere ideologieën en subculturen? Ik denk het niet. Of zijn zo vrouwen met hoofddoekjes waar gouden kruisjes op staan, Hindoes met stip op het voorhoofd en mannelijke agenten met een nektattoo waarop staat dat de Illuminati echt is straks ook toegestaan? Ik denk het niet. Deze discussie moet je niet willen. Hou dat betreft de politie zo neutraal mogelijk zoals het in de gedragscode staat bepaalt. https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2011/07/13/gedragscode-voor-uitstraling-politie

 2. De Nederlandse Grondwet zegt dat iedereen gelijk moet worden behandeld. En dat de uiteindelijke macht bij de overheid en haar apparaat ligt (en niet bij een Godheid) en dus dat de burgers het gezag van deze overheid accepteren mits iedereen zich aan de (Grond) wet houdt, al helemaal als dit de wetshandhavers/of wetgevers zijn. Deze mevrouw, een politieagent kan je haar niet noemen, overtreedt hier de Grondwet omdat zij klaarblijkelijk niet in de door de mens gemaakte Grondwet gelooft maar eigenlijk in de wet, oftewel de sharia, van de Mohammedaanse ideologie. In die sharia worden vrouwen net als deze vrouw onderscheiden van mannen door middel van een hoofddoek. Dus deze mevrouw overtreedt hierbij de Grondwet op meerdere plekken. Vanwege haar geloof aan een andere ideologie die elke de door mens gemaakte wet afwijst. Je kan niet in haar hoofd kijken wat zij echt bedoeld, of wat haar religiebegrip echt is, of hoe zij de religie interpreteert, dus je kan eigenlijk niet controleren of zij ooit trouw zal blijven aan haar eed (om de door de mens gemaakte wet te accepteren), of dat zij de Mohammedaanse ideologie, in welke variant dan ook, trouw blijft. En ze maakt zich ook schuldig aan schending van artikel 1 door te stellen dat ze haar ”haar” niet mag laten zien aan andere mannen in de publieke ruimte omdat ze waarschijnlijk denkt dat ze dan heiliger en dus ook superieurder is dan andere mensen. En ook dit kan je niet controleren, hoe zij de islamitische geloof of wetgeving precies interpreteert. Bovendien is de politie een dienaar der wet. De wet die wij met zijn allen middels verkiezingen hebben geaccepteerd. Daar hoort een UNIform, en neutraliteit bij. Ik moet aan uiterlijk en kleding niet iets controversieels kunnen zien. De politie is niet je vriend maar een dienaar en waar nodig een lange/harde arm der wet. Dat gezag moet hij of zij ook kunnen uitstralen, waarom zou ik anders die ambtenaar gehoorzamen, ik begrijp het niet. Neutraliteit kan natuurlijk als vorm veranderen, de politieuniformen zijn immers heel anders dan een eeuw geleden. Maar het concept van neutraliteit verandert niet. En bovendien is de staat en de neutraliteit niet iets menselijks maar iets abstracts, wat dus iedereen accepteert zolang mensen zich aan die regel houden. Het zelfde geldt voor de eeuwenoude regel, wat je niet wilt dat anderen jou aandoen, doe anderen dat ook niet aan. Dat is ook een abstracte regel, dat niet menselijk is, maar juist abstract is. Er is in de geschiedenis van de mensheid geen rechtvaardiging te geven waarom mensen door de jaren heen elkaar de schedels NIET hebben ingeslagen. Geweld bestaat, en is van alle tijden. Alleen als er een abstracte (en dus neutrale) codificatie (wet) is wordt dat door mensen geaccepteerd. En als de mensen dat niet accepteren dan probeer je hun te straffen, meer kan je ook niet doen.

 3. Zo kun je alle soorten onderdrukking/marteling die vrouwen ondergaan goed praten. Omdat we in Nederland niet kunnen praten over de nut en noodzaak van een hoofddoek (want de moslim gemeenschap staat daar niet voor open) moeten we het maar zien als onderdeel van integratie en emancipatie. Voordat je weet hebben we het over dokters die niet worden aangenomen omdat ze vanuit hun cultuur en geloof normaal vinden om bij een vrouw besnijdenis uit te voeren. Je bent onderdeel van de samenleving en die mag je ook dienen is dan echt een goeie. Mensen die vanuit hun cultuur en religie op voorhand al niet passen (dan heb ik het over gebruiken die niet te verenigen zijn met onze waarden en normen in relatie tot fundamentele mensenrechten) in onze samenleving moeten gewoon elders hun bestaan voortzetten. Ik nodig ze hierbij uit om naar Turkije, Marokko of nog verder naar een Arabische land te gaan waar ze snel thuis zullen voelen.

 4. Magendane gebruikt een drogreden als hij beweert dat ‘we’ Naima en Tugba uitsluiten en moslima’s niet welkom zijn bij de politie. Die sluiten we niet uit en we zouden hen graag toevoegen aan het politiecorps. Uiteraard onder de voorwaarden die voor iedereen gelden. Omdat we graag iedereen gelijk behandelen, ook vanuit het perspectief van de scheiding van Kerk en Staat.

  Bonter maakt Magendane het als hij het accepteren van religieuze uitingen in het politieuniform retorisch associeert met ’emancipatie’, ‘inclusie’, ‘vooruitgang’, ‘transitie’ en ‘volwassenheid’. En niet-acceptatie met een ‘botsing der beschavingen’, ‘obsessies’, ‘ontmenselijking’, gebezigd door mensen die ‘onder het mom van neutraliteit’ (driemaal maar liefst), kortom als jokkebrokken, hun mening geven.

  Magendane is een intelligente man. Hij weet ook wel, dat hij hier onzin verkoopt. Maar toch doet hij het. Daarom vind ik dit een kwalijke bijdrage aan de discussie.

  • Hannes, ik had mijn gevoel over bovenstaande stuk niet beter kunnen verwoorden. Extra kwalijk acht ik het dat dit stuk wordt gepubliceerd in een tijd waar we eigenlijk redelijk goed bezig zijn. Maar voor sommigen gaat het blijkbaar niet snel genoeg en het forceren van bijvoorbeeld verandering van de Sinterklaas-traditie heeft uiteindelijk een averechts effect. Dat is vreselijk jammer.

 5. Wat een onzin, die nadruk op identiteit. Ik kan wel vinden dat een neuspiercing een wezenlijk onderdeel is van mijn identiteit, maar bij sollicitatie voor een openbare functie als politieagent zal ik uitgelachen worden, of op een beleefder wijze afgewezen.

  • De hoofddoek is als een opgestoken middelvinger, van mensen, die zich
   verzetten tegen de Westerse levens wijze. De boodschap die met het
   dragen van een boerka, hoofddoek of nikab wordt afgegeven is: “Ik wil
   niet meedoen aan het maatschappelijk verkeer tussen mensen. Ik wil niet
   op gelijkwaardig niveau communiceren met de medemens. Ik sta buiten
   jullie samenleving. Het is jullie samenleving, niet de
   mijne.”…Dat sommige vrouwen een hoofddoek dragen en anderen
   niet, wekt de suggestie dat er twee soorten vrouwen zijn: kuise
   islamitische vrouwen en uitdagende westerse vrouwen die hun seksualiteit
   als het ware te koop aanbieden…

 6. ”De veronderstelling dat een vrouw met een hoofddoek bij voorbaat niet
  neutraal kan zijn, maar een (witte) man wel, dateert uit de vorige eeuw.”

  Een compleet ondoordachte vergelijking.

  Een moslima die een hoofddoek draagt kiest ervoor deze te dragen, dezelfde ”witte man”(wat een term) kiest er niet voor man te zijn en kiest er niet voor blank te zijn.

  Een vergelijking maken tussen eigenschappen waar mensen voor kiezen en eigenschappen waar men mee geboren wordt is natuurlijk belachelijk.

  Een vergelijking tussen een hoofddoek en een joods keppeltje of een christelijk kruisje had uiteraard wel op kunnen gaan aangezien dit uitingen zijn waar men net zoals de hoofddoek voor kiest.

  Neutraal houdt overigens in dat aan een openbare functie zoals een agent er geen enkele vorm van geloofssymbolen of politieke kleur zichtbaar is, dit voorkomt situaties waarbij er bij de diender een schijn van vooringenomenheid of de schijn van partijdigheid aanwezig kan zijn.

  Dit lijkt me geen moeilijk concept en geen erg rekbaar begrip, ook niet in deze eeuw.

 7. De hoofddoek is als een opgestoken middelvinger, van mensen, die zich verzetten tegen de Westerse levens wijze. De boodschap die met het dragen van een boerka, hoofddoek of nikab wordt afgegeven is: “Ik wil niet meedoen aan het maatschappelijk verkeer tussen mensen. Ik wil niet op gelijkwaardig niveau communiceren met de medemens. Ik sta buiten jullie samenleving. Het is jullie samenleving, niet de mijne.”… Dat sommige vrouwen een hoofddoek dragen en anderen niet, wekt de suggestie dat er twee soorten vrouwen zijn: kuise islamitische vrouwen en uitdagende westerse vrouwen die hun seksualiteit als het ware te koop aanbieden…

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here