20.2 C
Amsterdam

Rutte IV blijft de migrant afschilderen als gevaar

Amma Asante
Amma Asante
Voorzitter Landelijke Cliëntenraad. Voormalig lid Tweede Kamer (PvdA).

Lees meer

Nederland wordt diverser. Het percentage Nederlanders met een migratieachtergrond steeg in twintig jaar van 18 naar bijna 25. In slechts 40 procent van wijken in Amsterdam bestaat de meerderheid uit mensen waarvan beide ouders in Nederland zijn geboren. Rotterdam telt 206 nationaliteiten. Ik zeg: verrijking ten top, zowel sociaal als cultureel en economisch. Maar de meeste Nederlanders willen niet meer mensen met een migratieachtergrond in hun wijken.

‘Nederlanders vinden dat het minder prettig samenleven is in gemengde buurten dan in een homogene buurt’, aldus een SCP-rapport uit december. ‘Dit is vooral het geval wanneer mensen met een verschillende migratieachtergrond bij elkaar in de buurt wonen en wanneer mensen met psychische problemen wonen tussen mensen zonder deze problemen.’

Wat niet helpt, is dat onze eigen overheid de migrant blijft afschilderen als een gevaar voor onze beschaving. Daarmee wakkert de overheid het wij-zij-denken onnodig aan. Ook het nieuwe coalitieakkoord stelt daarin teleur.

‘Van nieuwkomers verwachten we dat zij onze democratie, rechtsstaat en grondrechten onderschrijven en de fundamentele waarden respecteren’, lezen we. En dan komt het: ‘We treden streng op tegen eerwraak en vrijheidsbeperking van meisjes, vrouwen en andere kwetsbaren en degenen die hieraan schuldig zijn.’ Coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie noemen nieuwkomers in verband met allerlei misstanden, zoals huwelijksdwang, achterlating, genitale verminking en ‘maagdenvliesherstel’.

En dit komt notabene uit de pen van een coalitie die verantwoordelijk is voor het toeslagenschandaal, waarbij de Grondwet met voeten werd getreden

Et voilà, het beeld is geschapen: de nieuwkomer die dit land binnenkomt met zijn gewelddadige en vrouwonvriendelijke gebruiken als gevaar voor onze beschaving. En dit komt notabene uit de pen van een coalitie die verantwoordelijk is voor het toeslagenschandaal, waarbij de Grondwet met voeten werd getreden.

Toch is er hoop. Hoogopgeleiden zijn positiever over het leven in gemengde buurten. Ze hebben tolerantie hoog in het vaandel staan, vinden het belangrijk om respect te hebben voor verschil. Laten we dus kijken naar wat hen onderscheidt van mensen met een lagere opleiding.

Dat is vooral: werk, een inkomen waarmee niet alleen de vaste lasten maar ook leuke dingen betaald kunnen worden, een betere gezondheid, meer perspectief in het leven en meer vertrouwen in de toekomst. Hoogopgeleiden beschikken over meer houvast en vaardigheden om zich staande te houden in een snel veranderende samenleving.
We moeten er dus als de sodemieter voor zorgen dat iedereen gelijke kansen krijgt, bestaanszekerheid krijgt, perspectief geboden wordt én dat de welvaart eerlijk wordt verdeeld. Tegelijkertijd moet ook het eerlijke verhaal verteld worden. Migranten zijn niet verantwoordelijk voor de toegenomen ongelijkheid in Nederland, de stijgende kosten van levensonderhoud, de dalende inkomens of het woningentekort.

‘Van nieuwkomers verwachten we…’ Nee, laat ik een kleine correctie plegen: ‘Van alle Nederlanders, inclusief politici en dienaren van de overheid, verwachten we dat zij onze democratie, rechtstaat en grondrechten onderschrijven en de fundamentele waarden respecteren. Bij overtreding worden de mogelijkheden verruimd om strafrechtelijk op te treden tegen daders en medeplichtigen. Nieuwkomers en migranten zijn mensen. Daar zitten, net zoals onder witte Nederlanders, goede mensen tussen en slechteriken. We verwelkomen hen van harte. En we stoppen met het in stand houden van het beeld dat zij barbaars zijn en een bedreiging voor onze samenleving. Want er is een beschaving hoog te houden in Nederland: iedereen wordt gelijk behandeld, zoals vastgelegd in artikel 1 van onze Grondwet.’

Nu u hier toch bent...

Goede journalistiek kost geld. Leden en donaties maken onze gebalanceerde berichtgeving over biculturaliteit, zingeving en vrijheid mogelijk. Steun ons daarom als u ons werk belangrijk vindt.

Vertel mij meer!
- Advertentie -