0.9 C
Amsterdam

Voor iedere bil een eigen migrant

Kiza Magendane
Kiza Magendane
Schrijver. Publicist. Politicoloog. Beleidsondernemer.

Lees meer

Wie gaat straks de billen van Thierry Baudet wassen? Dat vroeg Rob de Wijk zich recent af. ‘De kans dat de billen van een tachtigjarige, dementerende Baudet door iemand uit Afrika of Azië worden afgeveegd, lijkt mij groter dan dat dit door een struise blondine gebeurt’, schreef De Wijk in zijn column in Trouw. Hij is een prominent commentator en werkt als directeur voor de denktank The Hague Centre for Strategic Studies. Aanleiding waren de honderd Kamervragen die Baudet namens zijn partij FvD had gesteld over het zogenaamde Marrakesh Migratiepact.

Op 10 en 11 december aanstaande wordt in de Marokkaanse stad Marrakesh dit Global Compact for Migration getekend. Twee jaar lang hebben zo’n honderdnegentig landen daaraan gewerkt, in samenwerking met ngo’s en instellingen van de Verenigde Naties. Het pact erkent dat migratie van alle tijden is en dat landen moeten samenwerken om dat in goede banen te leiden. Om dat te realiseren zijn drieëntwintig doelen samengesteld, zoals het beschermen van vluchtelingen, het tegengaan van mensenrechtenschendingen, het terugdringen van xenofobie en het terugnemen en re-integreren van migranten in hun landen van herkomst.

Oostenrijk en enkele Centraal- en Oost-Europese staten hebben inmiddels besloten zich uit het migratiepact terug te trekken. In ons land verzetten partijen zoals PVV, SGP en FvD zich daartegen. Het blijft echter onduidelijk waarom, vooral als je bedenkt dat het pact niet bindend is. Maar lees tussen de regels en kijk vanuit welke hoek het verzet tegen het migratiepact komt. Je zult dan de achterliggende overtuiging ontdekken: westerse levens zijn meer waard dan andere.

De Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz stelde medio oktober in een interview met het Duitse dagblad Frankfurter Allgemeine dat ngo’s die vluchtelingen en migranten op zee redden de facto hetzelfde doen als mensensmokkelaars. ‘Het kan niet zo zijn dat een aantal ngo’s afbreuk doet aan de duidelijke doelstellingen van de achtentwintig regeringsleiders van Europa. En niet alleen met het doel levens te redden – de ngo’s willen samen met mensensmokkelaars mensen naar Centraal-Europa brengen.’ Kurz leidt een rechts-nationalistische regering. Hij voert een harde koers op migratie en wil net als Polen en Hongarije af van de verplichte quota van de Europese Commissie om vluchtelingen binnen de Europese Unie te herverdelen.

Is het een verrassing dat een politicus met een dergelijk anti-immigratie-track record zich verzet tegen het Marrakesh Migratiepact? Natuurlijk niet. Hetzelfde geldt voor Baudet, die zich zorgen maakt over de ‘homeopathische verdunning’ van de Nederlandse bevolking ‘Deelt de staatssecretaris de opvatting dat arbitraire ‘mensenrechten’ van immigranten niet zwaarder mogen wegen dan de belangen van de Nederlandse bevolking?’, vroeg Baudet in één van zijn honderd Kamervragen aan staatssecretaris Mark Harbers (Justitie en Veiligheid). Tussen de regels lees je: het boeit mij niet hoe het gesteld is met de mensenrechten van migranten.

In de daaropvolgende vraag stelt Baudet: ‘Zou het deels sluiten van onze grenzen, waarbij slechts door Nederland gewenste groepen worden toegelaten, in strijd zijn met ‘mensenrechten’ van immigranten? Zo ja, waarom?’ Tussen de regels lees je: ik vind de nationale grenzen belangrijker dan de mensenrechten van migranten. Je kunt alleen maar hopen dat genoeg migranten worden toegelaten om de billen van de bejaarde Baudet schoon te maken. Want het schijnt een mensenrecht te zijn om schone billen te hebben. Maar laten we niet vergeten dat migranten veel meer kunnen dan billen wassen. Daar kan Baudet over meepraten, want zelf heeft hij ook een migratieachtergrond.

Nu u hier toch bent...

Goede journalistiek kost geld. Leden en donaties maken onze gebalanceerde berichtgeving over biculturaliteit, zingeving en vrijheid mogelijk. Steun ons daarom als u ons werk belangrijk vindt.

Vertel mij meer!
- Advertentie -