14.4 C
Amsterdam

Kivilcim Pinar: ‘Ik kies voor de underdog’

Tayfun Balcik
Tayfun Balcik
Journalist en historicus.

Lees meer

Kivilcim Pinar is raadslid voor de Partij voor de Dieren in Alkmaar. Hij staat op plek 15. Geboren en getogen in de wereldstad Istanbul, wil hij de regio Alkmaar, maar ook bicultureel Nederland representeren in de Kamer. ‘Twee vliegen in één klap’, aldus Pinar.

Wat moet er in Nederland veranderen? Waar gaan de verkiezingen écht over, vind je?

‘In Nederland is de bestaanszekerheidscrisis ook een crisis in ons voortbestaan. Het land lijdt al decennia aan de neoliberale politieke golf. De sporen hiervan zijn overduidelijk terug te zien in de wooncrisis, jeugdzorg, het duurste ov van Europa, vermogensongelijkheid, oplopende studieschulden, de crisis in de asielopvang en steeds structurelere armoede. Noem het allemaal maar op. We lijden als maatschappij onder het oprukkende individualisme. Er zijn steeds meer mensen die betekenis en zingeving missen in hun leven. Dit is allemaal het gevolg van neoliberaal beleid. Het is een kansloze exercitie dat de politieke partijen die dit hebben veroorzaakt oplossingen kunnen bieden. Deze verkiezingen gaan dus over een keuze die gemaakt moet worden tussen de ‘politiek van pappen en nathouden’ en de ‘politiek van lef en moed’.’

Wat is het belangrijkste probleem wat moet worden opgelost?

‘Ons economisch denken, met alleen maar groei en hoe we welvaart creëren en verdelen, past niet meer bij deze tijd en ruimtelijk ook niet meer bij ons land. Het moet op de schop. Als klein kikkerlandje zijn we een megaslachthuis voor Europa geworden. Hierdoor hebben we een serieus milieuprobleem. Dit versterkt de wooncrisis, vanwege de stikstof, en maakt de uitbuiting van tienduizenden arbeidsmigranten mogelijk. Dan heb ik het nog niet over de klimaatcrisis en al het dierenleed.’

Wat is er mis met hoe we welvaart verdelen?
‘Vervuilende bedrijven zijn slecht voor onze portemonnee. Terwijl aandeelhouders een gelukkig leven leiden wordt de werkende klasse van Nederland – vaak ook migranten – geraakt in hun bestaanszekerheid. Wat ons betreft laten we onze ongezonde obsessie met ‘alleen maar economische groei’ los en gaan we over tot een vitale en betekenisvolle economie. De bedrijven die jarenlang vele miljarden winst hebben gemaakt – ten koste van de dieren, de natuur, de boeren en het klimaat – moeten deze transitie betalen.’

Hoe willen jullie dat bekostigen?

‘Het geld dat nu nog naar de schadelijke subsidies gaat, zal gebruikt worden voor het verlagen van de huren en het sneller en beter isoleren van huurhuizen. Zo komt de rekening niet terecht bij de steeds grotere groep mensen die in armoede leeft, maar bij bedrijven die ten koste van alles en iedereen decennialang vele miljarden winst hebben geboekt.’

Waarom heb je voor de Partij voor de Dieren gekozen?
‘Al bijna mijn hele leven kies ik voor de underdog. Mijn politiek kompas draait op rechtvaardigheid en mededogen. In 2016 ben ik erachter gekomen dat de Partij voor de Dieren eigenlijk het meest progressieve en antikapitalistische programma van alle Nederlandse partijen heeft. De PvdD probeert alle problemen van het kapitalisme aan te pakken en kijkt daarbij niet alleen naar de klassenstrijd. Wij denken aan de uitbuiting van het milieu en de dieren, maar ook aan de uitbuiting van inheemse volkeren uit wiens landen we steeds meer grondstoffen halen. De PvdD is meer van de lange termijn en van structurele oplossingen, in plaats van pleisters plakken. Ik voel me hier thuis.’

‘Als klein kikkerlandje zijn we een megaslachthuis voor Europa geworden’

Waarom zou ik op jou moeten stemmen? 

‘Het gangbare verhaal in de Nederlandse politiek is geboren en getogen in Nederland, theoretisch opgeleid, inwoner van de Randstad, hetero en wit. Ik ben in Istanbul geboren en groeide daar op. Ik kwam hier om te studeren toen ik 25 was, kende niemand en kon de taal ook niet spreken. Negentien jaar later ben ik op een bescheiden wijze trots op wat ik heb bereikt.’

Wat heb je dan bereikt?

‘Als nieuweling ben ik nu al jaren actief in de gemeentepolitiek. Ik zet me in voor de samenleving met een groep klimaatbewuste mensen. Ik voel dat ik een bijdrage lever en krijg dat gevoel terug van de mensen om me heen. Nelson Mandela heeft ooit gezegd: ‘Do not judge me by my successes, judge me by how many times I fell down and got back up again.’ (‘Beoordeel mij niet op basis van mijn successen, maar beoordeel mij op grond van hoe vaak ik gevallen ben en weer ben opgestaan.’) Mocht je een donkergroene kandidaat zoeken met een goedwerkend ‘rechtvaardigheidskompas’, die letterlijk en figuurlijk van ver moest komen, veel hordes moest nemen én in staat is geweest deze ervaringen met succes te vertalen naar beleid in de politiek, stem dan gerust op mij.’

Wat hoop je te kunnen doen, als je in de Tweede Kamer wordt verkozen?

‘Ik wil me onmiddellijk verdiepen in de energietransitie. Ik kom veel mensen tegen die niet beseffen wat voor belangrijk en omvangrijk onderwerp dit is. Het is veel breder dan zonnepanelen en windturbines. Denk ook aan energiearmoede, eigenaarschap van duurzame energieopwekking en nog veel meer. Het is in wezen een verdelingsvraagstuk. Het is cruciaal om te voorkomen dat kwetsbare groepen ook bij deze transitie vergeten worden.’

Wie zijn die kwetsbare groepen en hoe wil je hen bereiken?

‘Dat zijn de inwoners die in de ‘doorwaai’ sociale huurwoningen wonen en in energiearmoede leven. Dat zijn de inwoners die om 6 uur ‘s ochtends hun woning verlaten om naar een bushalte te lopen en vandaar naar hun nulurencontract-werk te forenzen. Dat zijn de families die in de doolhof van de participatiewet, gehandhaafd door een genadeloze overheid, hun uitkering moeten overleven. Het is geheel niet toevallig dat zij de moeilijkste groep zijn die te bereiken is. Ze voelen zich en zijn ook door de politiek en het bestuur in de steek gelaten. Als ik gekozen word, wil ik elke maand bij een buurthuis in Alkmaar en in de regio een spreekuur organiseren. Ik wil dichtbij deze mensen blijven.’

Welke politicus inspireert jou?

‘Dat is natuurlijk Esther Ouwehand, de beste straatvechter in de Tweede Kamer. Ze heeft zichzelf keer op keer bewezen als een kundig en effectief Kamerlid. Vergeet Jesse Klaver, Atje Kuiken en anderen, Ouwehand is de werkelijke oppositieleider in de Kamer.’

Is politieke representatie van Nederlanders van kleur belangrijk? 

‘Absoluut, veel processen uit ons dagelijks leven zijn gebaseerd op het perspectief van de westerse en witte heteroman. Denk aan onderwijs, zorg en veiligheid, waar witte mannen sleutelposities bezet houden. Het belangrijkste is dat ons economisch stelsel vooral de belangen en privileges van de ‘westerse mens’ beschermt. Hoe meer politici van kleur invloed hebben op de bestuurlijke processen en politieke besluiten, die ons allemaal raken, hoe beter het wordt voor iedereen.’

Kan je een voorbeeld geven van die processen en hoe die concreet de belangen van de westerling beschermen?

‘Neem bijvoorbeeld de duurzame energieopwekking. Als we ervoor niet waken kan het in het in de aanstaande decennia behoorlijk slecht uitpakken voor grondstofrijke maar economisch minder ontwikkelde landen in het globale zuiden. Voor de energietransitie hebben we verschillende grondstoffen nodig. Deze worden meestal gewonnen in andere landen dan Europa of Noord-Amerika. Bij deze winning wordt het milieu vervuild en de ecologie beschadigd, naast uiteraard de uitbuiting van mensen. Dit is wel zo’n proces waardoor de belangen van de westerling wordt beschermd – ‘Ik wil zonnepanelen op mijn dak en een Tesla én zo goedkoop mogelijk’ – ten koste van inwoners van ontwikkelingslanden én ten koste van het milieu en de natuur.’

Is de Kamer te wit?
‘Ja, nog steeds. We hebben nog steeds te weinig mensen van kleur in de Kamer. Ook te weinig moslims of ten minste mensen met affiniteit met islam, of met affiniteit met de problemen van immigranten in Nederland.’

‘Een paspoort zie ik vooral als een reisdocument’

Iemand zei een keer tegen mij dat Turken en Marokkanen juist oververtegenwoordigd zijn in de politiek, terwijl mensen uit de regio Zeeland de minste politieke vertegenwoordiging hebben.

‘We hebben zeker een probleem, want de Randstad is oververtegenwoordigd in de Tweede Kamer. Maar dat wil niet zeggen dat er in het parlement te veel Turken en Marokkanen zijn. En het hoeft niet of-of zijn, het mag ook en-en. Ik heb een compromisvoorstel: De regio Noord-Holland Noord is ook een achtergesteld gebied, net als Zeeland. als je op mij stemt dan stem je op een hoogstgeplaatste kandidaat uit Alkmaar, die ook nog eens bicultureel is met roots in Turkije. Dat lijkt mij een mooie deal.’

Heb je een dubbel paspoort? 

‘Ik heb alleen een Nederlands paspoort. Omdat ik niet hier geboren en opgegroeid ben en wat later ben gekomen heb ik nooit recht op dubbele paspoort gehad. Om Nederlander te kunnen worden heb ik jaren geleden mijn Turks paspoort moeten inleveren. Zonder moeite heb ik dat gedaan. Een paspoort zie ik vooral als een reisdocument. Het zegt niet veel over je binding met en loyaliteit aan een land.’

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november interviewt de Kanttekening kandidaten van verschillende partijen. Alle gepubliceerde artikelen over de Tweede Kamerverkiezingen vindt u hier

Nu u hier toch bent...

Goede journalistiek kost geld. Leden en donaties maken onze gebalanceerde berichtgeving over biculturaliteit, zingeving en vrijheid mogelijk. Steun ons daarom als u ons werk belangrijk vindt.

Vertel mij meer!
- Advertentie -