11.8 C
Amsterdam

1 op 3 Duitsers: ‘Joden behandelen Palestijnen als nazi’s deden met Joden’

Lees meer

Een derde van de Duitse bevolking vindt dat Israël de Palestijnen nu ‘in essentie’ behandelt zoals de nazi’s de Joden behandelden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat blijkt uit een peiling door de Duitse Bertelsman Stiftung onder duizenden Duitsers en Israëliërs.

Een kwart van de Duitse respondenten zegt zelfs dat Joden te veel invloed op de wereld hebben.

Volgens de studie is er een correlatie tussen lager onderwijs en vooroordelen tegen Israël en Joden. ‘In het licht van het aangetoonde verband tussen educatie en antisemitische vooroordelen, zijn we genoodzaakt nog meer te investeren in educatie’, aldus hoofdonderzoeker Joachim Rother.

De peiling toont meer opmerkelijk resultaten. Veel meer Israëliërs (57 procent) vinden dat Duitsland ‘een speciale verantwoordelijk’ heeft tegenover Israël dan Duitsers zelf (27 procent).

Ook vinden meer Duitsers dat het tijd is de Holocaust minder aandacht te geven. Bijna de helft van de Duitsers beaamt deze stelling, tegenover slechts 14 procent van de Israëliërs.

Onlangs was er grote commotie in Duitsland toen Mahmoud Abbas, de president van de Palestijnse Autoriteit een Holocaustvergelijking maakte. Volgens hem had Israël in vijftig jaar al ‘vijftig Holocausts’ op de Palestijnen gepleegd. Hij heeft later excuses gemaakt hiervoor.

- Advertentie -