30.1 C
Amsterdam

Actie BDS: ‘Kabinet, maak schrappen steun aan Palestijnse NGO ongedaan’

Lees meer

BDS Nederland is een mailactie gestart tegen het besluit van het Nederlandse kabinet om de subsidie aan de Palestijnse landbouworganisatie UAWC stop te zetten.

De Union of Agricultural Work Committees (UAWC) is een van de zes groepen die Israël in oktober heeft verboden vanwege vermeende organisatorische banden met het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP), dat in Israël, de EU en de VS op de terreurlijst staat.

Vorige week besloot de Nederlandse regering om de subsidie aan UAWC te staken. Onafhankelijke onderzoekers concludeerden dat UAWC zelf niet betrokken was bij terroristische activiteiten, maar dat tussen 2007 en 2020 34 medewerkers banden hadden met het PFLP. Sommigen zouden actief geweest zijn voor PFLP terwijl ze een leidinggevende functie hadden bij UAWC.

Tegen UAWC en andere Palestijnse NGO’s wordt al jarenlang een felle campagne gevoerd door pro-Israëlische organisaties en partijen – waaronder NGO Monitor, het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) en de Kamerfracties van PVV, SGP en ChristenUnie.

BDS Nederland, een pro-Palestijnse organisatie die een culturele en economische boycot van Israël nastreeft, is woedend: ‘Ons kabinet gaat hier op een schandalige manier mee in de drogreden van terrorisme die de Israëlische bezetter als voorwendsel hanteert om het Palestijnse maatschappelijk middenveld krachteloos te maken ten aanzien van haar beleid van landroof, kolonisatie en etnische zuivering van grote delen van de Westelijke Jordaanoever.’

In navolging van het PNGO Network, een coalitie van Palestijnse maatschappelijke- en ontwikkelingsorganisaties waartoe de UAWC behoort, voert BDS Nederland nu ook actie tegen het kabinetsbesluit:

‘Laat het kabinet ophouden met het tevreden stellen van de Israëlische bezetter en kolonisator door de Palestijnse samenleving in de steek te laten! Laat het in plaats daarvan deze bezetter nu eens werkelijk ter verantwoording roepen door daar maatregelen tegen te treffen, in plaats van tegen zo’n waardevolle Palestijnse humanitaire organisatie!’

BDS (Boycot, Desinvestering en Sancties) is een internationale beweging die de staat Israël wil boycotten vanwege de behandeling van de Palestijnen. Vooral in activistische en islamitische kringen is de BDS-beweging populair. CIDI beschouwt de BDS-beweging als antisemitisch.

- Advertentie -