14.3 C
Amsterdam

Ahmadiyya-jeugd begint voorlichtingscampagne ‘De Ware Islam’

Lees meer

Nederlandse Ahmadiyya-jongeren zijn een campagne begonnen over ‘de ware islam’. Hiermee willen ze naar eigen zeggen vooroordelen wegnemen die er over de islam bestaan.

De campagne moet Nederlanders ‘voorzien van een eenduidig en normatief beeld van de ware Islamitische leerstelling en om Nederlandse moslims te verenigen op het juiste begrip van de Islam dat Profeet Mohammed (vzmh) onderwees’, schrijven de Ahmadiyya-jongeren op hun website.

‘Tegelijkertijd wordt getracht om de Islam te onderscheiden van extremisme en aan te tonen dat extremisten een volstrekt verkeerd beeld hebben over begrippen als jihad, vrijheid van meningsuiting en mensenrechten. Wij nodigen moslims en niet-moslims uit om elf Islamitische grondbeginselen te steunen en samen een blok te vormen tegen de extremisten.’

Onder de ‘elf islamitische grondbeginselen’ waar de Ahmadiyya over reppen vallen onder meer: ‘Gelooft in de niet-gewelddadige jihad’, ‘Gelooft in de gelijkheid en emancipatie van de vrouw’, ‘Gelooft in loyaliteit van het land waar men woont’ en ‘Gelooft dat afvalligheid geen straf kent’.

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap gelooft dat de stichter van deze beweging – Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908) – de Messias en de Mahdi is, wiens komst door de profeet Mohammed is voorspeld. Omdat de Ahmadiyya geloven dat Mirza Ghulam Ahmad ook een profeet is, worden ze door mainstream moslims als afvalligen gezien. Vooral in Pakistan zijn Ahmadiyya slachtoffer van geloofsvervolging.

Volgens de Ahmadiyya heeft de Mahdi voor een duizendjarig vrederijk gezorgd. In die tijd leven wij nu ook. Hoewel de wereld nog niet verlost is van oorlog en leed, komt de vrede steeds dichterbij, geloven de Ahmadiyya.

Een ander belangrijk theologisch verschil met orthodoxe moslims is dat Ahmadiyya de Koran op een heel andere manier lezen. Teksten in de Koran die oproepen tot geweld tegen ongelovigen en andersgelovigen komen tussen haakjes te staan. De ware boodschap van de islam is volgens Ahmadiyya vrede. Dat betekent dat teksten die daarmee niet in overeenstemming lijken te zijn in het licht van die vredesboodschap moeten worden geïnterpreteerd.

In Nederland wonen zo’n 1.500 Ahmadiyya. De eerste moskee in Nederland, de Mobarak Moskee in Den Haag uit 1955, is een Ahmadiyya-moskee.

- Advertentie -