18.8 C
Amsterdam

Amerikaanse moslimprominenten kanten zich tegen lhbtq-waarden

Lees meer

Islamitische leiders in de Verenigde Staten en Canada hebben zich uitgesproken tegen het aanpassen van het geloof aan een ‘lhbtq-ideologie’. In een verklaring hekelen ze de ‘toenemende druk’ vanuit de overheid die ‘lhbtq-gerichte waarden’ onder kinderen zou promoten, zonder rekening te houden met gewetensbezwaren van ouders.

Meer dan 130 islamitische leiders brachten op 30 mei, twee dagen voor de start van Pride Month, een gezamenlijke verklaring uit. Hierin stellen ze dat het huwelijk alleen een verbintenis kan zijn tussen man en vrouw. Ook wijzen ze ‘homoseksuele relaties en transgenderisme’ af, zo bericht de Islam Omroep.

Deze orthodoxe positie betekent echter niet dat moslims intolerant zijn, schrijven de voormannen. ‘Als een religieuze minderheid die vaak met onverdraagzaamheid en uitsluiting te maken heeft, verwerpen wij het idee dat morele onenigheid neerkomt op intolerantie of het aanzetten tot geweld’, stellen ze. ‘We bevestigen ons recht om onze overtuigingen te uiten en erkennen tegelijkertijd onze grondwettelijke verplichting om vreedzaam samen te leven met degenen wier overtuigingen verschillen van de onze.’

De islamitische verklaring herinnert aan de christelijke Nashvilleverklaring, die in 2015 door 150 Amerikaanse christelijke leiders werd opgesteld. Deze christenen, vooral afkomstig uit orthodox-protestantse en evangelische hoek, wilden een ondubbelzinnig tegengeluid laten horen tegen homoseksualiteit en de ‘transgenderideologie’.

In Nederland werd de verklaring drie jaar later ondertekend door bevindelijk-gereformeerde dominees, historicus en opiniemaker Bart-Jan Spruyt, SGP-leider Kees van der Staaij en de prominente baptistische voorganger Orlando Bottenbley. Vanuit vrijzinnig-christelijke en seculier-progressieve hoek was er veel kritiek op de Nashvilleverklaring.

- Advertentie -