13.8 C
Amsterdam

Amnesty: meer moslimdiscriminatie door Europese ‘war on terror’

Lees meer

De manier waarop Europese landen de strijd tegen terrorisme voeren heeft tot meer moslimdiscriminatie geleid. Dat stellen Amnesty International en Open Society Foundations, de fondsenverstrekkende NGO van miljardair en filantroop George Soros, in een nieuw rapport.

De organisaties zeggen dat we tot een klimaat zijn gekomen moslims slachtoffer zijn van haatzaaiende uitlatingen en aanvallen. Ook worden ze institutioneel gediscrimineerd, stellen de organisaties.

‘In de voortdurende ‘war on terror’ worden moslims etnisch geprofileerd ​​en worden ze onevenredig onderworpen aan toezicht, beperkingen van hun bewegingsvrijheid, arrestatie en uitzetting. Doordat Europese regeringen hun antiterrorismemaatregelen richtten op moslims, versterkten zij de racistische opvatting dat de islam een ‘bedreiging’ is. Daarmee creëerden zij een klimaat waarin haatzaaiende uitlatingen tegen moslims zijn genormaliseerd.’

Amnesty en Open Society Foundations willen dat maatschappelijke organisaties zich meer inspannen voor de mensenrechten van moslims, met name in de context van terrorismebestrijding. In de gids staan tools om discriminatie te herkennen en te kunnen bestrijden.

‘Om effectieve bondgenoten te zijn in de strijd tegen islamofobie, moeten mensenrechtenorganisaties antiterrorismewetten en -beleid die moslims discrimineren kunnen herkennen en aanvechten. Deze gids is een hulpmiddel om die strijd te ondersteunen.’

Amnesty en Open Society Foundations vinden dat EU-landen hun antiterreurwetgeving moeten herzien. Moslimgemeenschappen zouden daarbij ook een stem aan tafel hebben. Dit geldt ook voor de onlangs gepubliceerde EU-agenda voor terrorismebestrijding en wetwijzigingen in Frankrijk en Oostenrijk, die volgens de NGO’s ten onrechte mede gericht zouden zijn op gezagsgetrouwe Europese moslims.

‘We hopen dat organisaties en toezichthouders op basis van deze gids zullen bewijzen dat de huidige antiterrorismemaatregelen systemisch racisme tegen moslims voeden en dat zij zowel contraproductief als ondoeltreffend zijn.’

- Advertentie -