12.8 C
Amsterdam

Artsenvrees over basiszorg op nieuwe azc-locaties: dreigt Ter Apel 2.0?

Lees meer

Artsen maken zich zorgen over de basiszorg voor asielzoekers. De situatie in Ter Apel, waar vorige week een baby overleed, doet twijfels rijzen of het op nieuwe locaties beter geregeld is.

Inmiddels is een deel van de asielzoekers uit Ter Apel overgebracht naar diverse noodlocaties in het land. Toch zegt Huisarts Steven van de Vijver, een van initiatiefnemers van SOSMoria, aan het artsenmedium Medisch Contact te vrezen dat het overheidsbeleid weinig zal veranderen en de omstandigheden en hygiëne ook daar erbarmelijk zullen zijn.

‘Ik vrees namelijk dat er een onderliggende oorzaak achter dit wanbeleid zit om onvolledige medische zorg te bieden. Overal wordt op beknibbeld en bezuinigd onder het mom van het voorkomen van een aanzuigende werking op vluchtelingen.’

Van de Vijver schreef met gynaecoloog Sanne van der Kooij, ook betrokken bij SOSMoria, in een brief dat de mensenrechten en de eed van Hippocrates stelselmatig geschonden worden in Ter Apel, waarin ze een kopie zien van het beruchte migrantenkamp Moria op het eiland Lesbos.

Ook andere artsen maken zich zorgen. In een manifest naar aanleiding van het overlijden van de drie maanden oude baby uiten zeven artsen hun zorgen over de ‘zeer erbarmelijke’ leefomstandigheden in Ter Apel. Ze vinden dat Nederland moet opkomen voor het welzijn van vluchtelingenkinderen.

Eind vorige week deed een groep van 22 artsen, hoogleraren en zorgmedewerkers al een oproep om een veilige en adequate opvang voor vluchtelingen te faciliteren. In een welvarend land als Nederland hoeven er geen keuzes worden gemaakt tussen de Nederlandse burger en de vluchteling, schrijven ze. Inmiddels ondertekenden ruim negenhonderd mensen, onder wie veel artsen, hun brief.

- Advertentie -