13.2 C
Amsterdam

Concept-ideeën BIJ1 Amsterdam: CIDI en ‘racistische’ Herdenking in de ban

Lees meer

Het concept-verkiezingsprogramma van BIJ1 Amsterdam pleit voor afschaffing van het boerkaverbod en een onafhankelijk onderzoek naar politiegeweld. Ook wil BIJ1 in dit document een einde aan de samenwerking met het CIDI, een meer inclusieve Dodenherdenking en herstelbetalingen voor de slavernij.

BIJ1-leden mogen het concept-programma niet delen met niet-leden, maar inmiddels is het programma al gelekt en ook in handen van de Kanttekening. In 85 pagina’s doet BIJ1 een aanzet om van de hoofdstad een meer inclusieve en minder kapitalistische stad te maken.

Dat betekent ‘zero tolerance voor nazisme en moslimhaat’, maar ook een andere definitie van antisemitisme. Antizionisme, door BIJ1 gedefinieerd als ‘verzet tegen (de oorlogsmisdaden van) de staat Israël’ is wel legitiem. Om die reden pleit BIJ1 in het concept-programma voor een alternatief Meldpunt Antisemitisme.

‘De samenwerking met CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Israël, red.) wordt per direct verbroken. Deze organisatie hanteert een onterechte definitie van antisemitisme (de IHRA-definitie, red.) die Israëlkritische perspectieven uitsluit, en verspreid [sic] desinformatie over de situatie m.b.t. het koloniale beleid van Israël.’

Moslimhaat moet door de gemeente erkend worden als een specifieke vorm van structureel racisme en discriminatie, zoals ook antisemitisme, stelt BIJ1 Amsterdam in het concept-programma, en moet volledig en adequaat worden geregistreerd. Op dit moment worden anti-islamitische incidenten niet apart geregistreerd.

Herstelbetalingen zijn ook belangrijk voor BIJ1. Amsterdam moet ‘materieel gevolg’ geven aan de aangeboden excuses voor het slavernijverleden, staat in het document Amsterdam moet conferenties hierover initiëren ‘tussen henzelf, grote erfgenamen van koloniaal kapitaal, banken, kerken en andere medeplichtige organisaties. Samen met deze partijen richt Amsterdam een fonds op voor teruggave en herstelbetalingen.’

Daarnaast moet Amsterdam 17 augustus 1945 erkennen als de datum van de Indonesische onafhankelijkheid en genocides op de inheemse volken in de voormalige koloniën erkennen.

Verder moet de 4 en 5 mei-herdenking op de schop. Die is volgens BIJ1 Amsterdam ‘in de basis racistisch en onvolledig’. Er wordt volgens de partij namelijk geen verantwoordelijkheid genomen voor ‘Nederlands oorlogsgeweld en medeplichtigheid aan internationale terreur’, want ‘nog steeds worden Indonesische, Surinaamse, Koreaanse, Iraakse etc. slachtoffers van Nederland (of door Nederland ondersteund) oorlogsgeweld niet herdacht’.

Verder moet Amsterdam aandacht besteden aan ‘legendarische verzetshelden uit de voormalige koloniën’, waaronder Anton de Kom en Djajeng Pratomo. Als de herdenking niet wordt gedekoloniseerd en niet inclusiever wordt gemaakt, dan ‘biedt Amsterdam geen plek aan deze herdenking’, aldus BIJ1 in het concept-programma.

Dit concept-programma zal nog door de leden van BIJ1 worden besproken en geamendeerd. Uiteindelijk komt hier dan een definitief programma uit waarmee de partij de hort op gaat voor de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen van maart.

- Advertentie -