15.8 C
Amsterdam

Den Haag stemt tegen ‘racistische’ Rotterdamwet

Lees meer

De gemeente Den Haag krijgt geen Rotterdamwet. Het initiatiefvoorstel van Richard de Mos van Hart voor Den Haag werd afgeschoten door de gemeenteraad.

De Mos vond dat Den Haag Zuidwest een impuls moest krijgen. Zo wilde hij de werkloosheid terugdringen, de criminaliteit aanpakken en de armoede verminderen. Hij wilde ook de Rotterdamwet invoeren, waarmee criminelen en overlastgevers dan niet meer zouden worden toegelaten tot huisvesting in de wijk, evenals werklozen. Agenten, docenten en zorgmedewerkers zouden dan juist voorrang krijgen.

De Mos kreeg geen meerderheid achter zich, meldt AD Den Haag. Alleen de PVV stemde voor.

Tegenstanders van de Rotterdamwet stelden dat nooit is bewezen dat de wet ook effect heeft gehad op de leefbaarheid op kwetsbare wijken in Rotterdam en in andere gemeentes die deze wet hebben ingevoerd.

De Rotterdamwet stond in 2018 wel in het coalitieakkoord van het Haagse college, maar daar was toen nog Hart voor Den Haag onderdeel van. Toen Hart voor Den Haag uit de coalitie werd gezet, sneuvelde ook de Rotterdamwet.

Volgens stadssocioloog Gwen van Eijk (Erasmus Universiteit Rotterdam) is de Rotterdamwet racistisch. De wet is de uitwerking van de uit 2003 stammende beleidsnota Rotterdam zet door. ‘Daarin staat de veelzeggende passage: ‘De kleur is niet het probleem, maar het probleem heeft wel een kleur’’, vertelde Van Eijk eerder aan de Kanttekening.

Van Eijk zegt verder over de Rotterdamse situatie: ‘Sinds de invoering van de Rotterdamwet in 2005 is indirecte discriminatie op basis van etnische afkomst een onvermijdelijk bijeffect, maar feitelijk zijn discriminatie en uitsluiting van ‘allochtonen’ altijd het doel van de inkomenseis geweest’, aldus de stadssocioloog. ‘Dat had alles te maken met het college van toen, waaraan ook de populistische partij Leefbaar Rotterdam aan deelnam. Doel was om wijken in Rotterdam rijker te maken, en witter.’

- Advertentie -