18.8 C
Amsterdam

Discriminatierapport: racisme nam in 2022 toe

Lees meer

De politie registreert voor het derde jaar op rij meer discriminatie. Racisme heeft het grootste aandeel hierin, en het aantal meldingen van racisme neemt ook toe. Dat meldt discriminatie.nl in haar nieuwe rapport Discriminatiecijfers 2022.

In discriminatie.nl werken antidiscriminatiebureaus (ADV’s) samen. Zij boden dinsdag hun rapportage aan minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) aan. ‘Helaas laten de cijfers zien dat er nog een lange weg te gaan is’, reageert de minister. ‘Dat vraagt inzet en betrokkenheid vanuit de samenleving en het Rijk om discriminatie te bestrijden. Ook moeten we de drempels wegnemen om discriminatie te melden. Samen met collega-bewindspersonen en de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme werk ik daar hard aan.’

De politie registreerde 6738 klachten wegens discriminatie, een toename van 2 procent ten opzichte van 2021. Bij ADV’s nam het aantal klachten ten opzichte van 2021 juist met een kwart af, om uit te komen op 5281. Dat komt voor het grootste deel doordat er in voorgaande jaren veel klachten waren over discriminatie vanwege coronamaatregelen.

Herkomst (huidskleur, afkomst, etniciteit) is bij alle instanties de meest gemelde grond voor discriminatie: 43 procent van de meldingen gaat hierover. En deze vorm van discriminatie – racisme – neemt toe. Na herkomst zijn ook geaardheid (32 procent) en antisemitisme (8 procent) veel voorkomende vormen van discriminatie.

Islamkenner Martijn de Koning reageert kritisch, vooral richting de politie: ‘Opnieuw valt op dat de politie discriminatie jegens moslims niet apart registreert’, twittert hij. ‘Een grove nalatigheid, zeker als je discriminatie jegens joden wel apart meeneemt en bij de ADV’s blijkt dat discriminatie jegens moslims het hoogst is op het gebied van levensbeschouwing.’

- Advertentie -