13.7 C
Amsterdam

Gemeente Midden-Delfland gaat vluchtelingen huisvesten

Lees meer

De gemeente Midden-Delfland in Zuid-Holland gaat vluchtelingen opvangen. Een meerderheid stemde voor het plan om maximaal 225 vluchtelingen te huisvesten. De VVD en de lokale Mijn Partij stemden tegen. Het plan blijft omstreden, meldt de Westlandse nieuwszender WOS.

Volgens het plan moeten er nu 96 tijdelijke woningen op een braakliggend terrein aan de Harnaschdreef gebouwd worden. Daarvan zijn 66 units bedoeld voor maximaal 225 vluchtelingen. De overige 30 woningen gaan naar lokale woningzoekenden. Als alles verloopt zoals gepland, zouden de eerste bewoners er al eind 2024 of begin 2025 kunnen intrekken. Daarna is het de bedoeling dat de huizen er vijf tot maximaal tien jaar staan.

‘Met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is afgesproken dat de groep vluchtelingen onder meer bestaat uit 25 minderjarige vluchtelingen die permanente begeleiding krijgen. Het overige deel bestaat voor ten minste de helft uit gezinnen en de andere helft uit vluchtelingen die zes maanden of langer in Nederland zijn en dus mogen werken’, meldt WOS.

Niet iedereen is het hiermee eens. Sommige inwoners willen liever spreiding over drie dorpskernen, in plaats van een grootschalige opvanglocatie in de Harnaschpolder, waar ook een woonwijk ligt. Ze klagen ook dat hen niks is gevraagd.

‘Voor ons is het klip en klaar: het hele proces is zo ingericht dat kritische raadsleden en bezorgde burgers zo min mogelijk de gelegenheid hadden om het proces te vertragen of stoppen. Het vertrouwen tussen de gemeente en de inwoners van Midden-Delfland, en Den Hoorn specifiek, is op een absoluut dieptepunt beland’, zegt Raymond Hedges van het bewonerscollectief ‘Nee tegen grootschalig AZC’ in Den Hoorn.

- Advertentie -