14.8 C
Amsterdam

Hoe denken de Duitse partijen over moslims en de islam?

Lees meer

Over tien dagen vinden in Duitsland de Bondsdagverkiezingen plaats. Zo’n drie miljoen Duitse moslims kunnen dan ook hun stem uitbrengen. Hoe denken Duitse partijen over moslims, moslimhaat en de radicale islam? De Beierse radiozender BR24 deed onderzoek.

De term ‘islam’ komt niet voor in het partijprogramma van de sociaaldemocratische SPD, ooit de klassieke ‘migrantenpartij’, die op kop ligt in de peilingen. Enkel de strijd tegen moslimhaat wordt genoemd. De SPD benadrukt actie tegen discriminatie en populisme en noemt de islam niet als het gaat om religieus extremisme, maar zet zich wel af tegen ‘religieus fanatisme’.

De christendemocratische CDU/CSU, nu tweede in de peilingen, veroordeelt in haar programma zowel moslimhaat als radicale islam. ‘Islamisme is een extremistische politieke ideologie.’ De christendemocraten willen kritisch kijken naar de buitenlandse financiëring van moskeeën en ideologische basis van radicale moslims. Over integratie schrijft CDU/CSU: ‘We verwachten van nieuwkomers dat ze onze waarden delen, onze wetten naleven en onze taal spreken.’ Criminele parallelle samenlevingen en clanvorming moeten worden bestreden, evenals antisemitisme in migrantenmilieus, vindt CDU/CSU, dat ook meer werk wil maken van Duitse imamopleidingen.

Ook de Grünen en de liberale FDP zijn ook voor een Duitse imamopleiding. De Grünen verklaren zich bovendien solidair met critici van ‘fundamentalistische politieke krachten wanneer ze massaal worden bedreigd’ en zijn de enige partij die expliciet vrouwenbesnijdenis wil uitbannen. De FDP wil liberale en progressieve moslims ondersteunen om de invloed van conservatieve islamitische verenigingen tegen te gaan.

Die Linke, de zusterpartij van de Nederlandse SP, wil de rechten van moslimvrouwen versterken, zoals het recht om de hoofddoek te dragen. Die Linke heeft zowel een probleem met racisme en discriminatie als met religieus fundamentalisme. De partij promoot ‘wettelijke gelijkheid voor alle religieuze en levensbeschouwelijke gemeenschappen’.

De radicaal-rechtse partij Alternative für Deutschland wijdt in haar verkiezingsprogramma een heel hoofdstuk aan de islam, volgens AfD een bedreiging voor de binnenlandse vrede. ‘Het is onaanvaardbaar om kritiek op de islam te onderdrukken door het verwijt ‘islamofobie’ of ‘racisme’. De partij wil minaretten, gebedsoproepen en polygamie aanpakken en buitenlandse financiering van moskeeën verbieden. Daarnaast moet Duitsland de samenwerking stopzetten met Diyanet, het Turkse presidium voor Godsdienstzaken waar veel Turks-Duitse moskeeën bij zijn aangesloten. AfD wil ook een einde aan islamitisch godsdienstonderwijs op scholen en islamitische leerstoelen aan Duitse universiteiten.

- Advertentie -