20.5 C
Amsterdam

Platform Slavernijverleden bepleit ‘nationaal coördinator tegen afrofobie’

Lees meer

Het Landelijk Platform Slavernijverleden wil een Nationaal Coördinator Afrofobiebestrijding, naar analogie van de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding. Dit schrijft het platform in een brief aan VVD en D66, die op dit moment een concept-regeerakkoord aan het maken zijn

Met ‘afrofobie’ wordt racisme tegen mensen van Afrikaanse komaf bedoeld. De vrees bestaat dat de nazaten van de tot slaafgemaakten opgescheept zullen blijven met het fenomeen afrofobie als dit fenomeen niet grondig wordt aangepakt, schrijft voorzitter Barryl Biekman (foto). ‘We kunnen onze volgende generaties dit echt niet aandoen.’

Daarom pleit het LPS voor een Nationaal Coördinator Afrofobiebestrijding, naar analogie van de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding. Discriminatie van Afro-Nederlanders verdient volgens Biekman een specifieke aanpak.

Vanwege de verschillende aspecten van de functie moet de Nationaal Coördinator Afrofobiebestrijding worden gepositioneerd en onder de verantwoordelijkheid vallen van de ministeries van Justitie & Veiligheid, Binnenlandse Zaken en  Koninkrijksrelaties, Onderwijs, Cultuur & Wetenschap en Sociale Zaken & Werkgelegenheid, schrijft Biekman.

Biekman is niet de eerste activist die een eigen coördinator wil om een bepaalde vorm van discriminatie aan te pakken. Zo pleiten Saida Derrazi van moslimvrouwenorganisatie S.P.E.A.K en islamonderzoeker Roemer van Oordt voor een Nationaal Coördinator Moslimhaatbestrijding.

- Advertentie -