25.7 C
Amsterdam

Nederland in 2050: meer ouderen en vaker met migratieachtergrond

Lees meer

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verwacht dat het aantal inwoners dat buiten Nederland is geboren tegen 2050 aanzienlijk zal stijgen. Bij hoge migratie zou dit aantal bijna verdubbelen, van 2,8 miljoen in 2023 naar 5,5 miljoen in 2050.

Het CBS publiceerde in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het onderzoek Verkenning Bevolking 2050 editie 2024. Voor dit onderzoek zijn zeven toekomstscenario’s uitgewerkt.

  • 1.      Groei: Hoog kindertal, levensverwachting en migratie
  • 2.      Krimp: Laag kindertal, levensverwachting en migratie
  • 3.      Groen: Hoog kindertal, lage levensverwachting
  • 4.      Grijs: Laag kindertal, hoge levensverwachting
  • 5.      Lage migratie: Laag migratiesaldo
  • 6.      Arbeid: Hoge arbeids- en studiemigratie
  • 7.      Asiel: Hoge asielmigratie

In 2023 had Nederland 17,8 miljoen inwoners, van wie 2,8 miljoen (16 procent) in het buitenland waren geboren. Bij een laag migratiesaldo kan dit aantal toenemen tot 3,4 miljoen in 2050. Bij hoge migratie kan dit zelfs oplopen tot bijna 5,5 miljoen. Het aandeel inwoners geboren buiten Nederland zal dan variëren van 19 procent (lage migratie) tot 26 procent (arbeid).

Het aantal in Nederland geboren inwoners zou kunnen afnemen tot 13,9 miljoen (krimp) of stijgen tot 16,4 miljoen (groei). Het aandeel inwoners met een Nederlandse herkomst zal dalen, variërend van 66 procent bij lage migratie tot 58 procent bij hoge migratie.

Vroeger kwamen veel migranten uit Turkije, Marokko, Suriname, Indonesië en de Nederlandse Cariben. Maar door uitbreiding van de Europese Unie, een internationale arbeidsmarkt en toenemende asielmigratie is de diversiteit van herkomstlanden toegenomen. In 2023 kwam 28 procent van de migranten uit de klassieke migratielanden, dit kan in 2050 dalen tot 14 procent (scenario arbeid) of 19 procent (scenario lage migratie).

In 2023 waren er 10,1 miljoen inwoners tussen de 20 jaar en de AOW-leeftijd. Dit aantal blijft ongeveer gelijk in de krimp- en lage migratiescenario’s, maar kan licht stijgen tot 10,3 miljoen bij groei.

Het aantal 20-jarigen tot AOW-leeftijd geboren buiten Nederland zal in 2050 toenemen met 0,3 miljoen (scenario lage migratie) tot 2,1 miljoen (scenario arbeid en groei). De groep in Nederland geboren met buitenlandse herkomst zal toenemen met 0,5 miljoen (scenario krimp) tot 0,7 miljoen (scenario groei). Het aantal in Nederland geboren met Nederlandse herkomst in deze leeftijdsgroep neemt af in alle scenario’s.

- Advertentie -