17.2 C
Amsterdam

Nederlander met migratieachtergrond heeft zorgen over ‘dure’ klimaatmaatregelen

Lees meer

Uit verkennend onderzoek van de Alliantie Inclusieve Energietransitie (AIE) blijkt dat Nederlanders met een migratie- en vluchtelingenachtergrond termen als ‘klimaat’, ‘energie’ en ‘verduurzaming’ vooral associëren met een lege portemonnee. Ruim 80 procent van de honderd respondenten maakt zich met name zorgen over de financiële lasten die verduurzaming met zich meebrengt. 

‘De hoge energiekosten hebben vooral impact op mensen met lagere inkomens, woonachtig in huurwoningen’, staat in het onderzoek, dat is uitgevoerd in opdracht van het Nationaal Klimaat Platform (NKP).

Voor de goede orde: ook ‘nieuwe Nederlanders’ maken zich zorgen over moeder aarde en vragen zich af dit planeet wel ‘leefbaar’ zal zijn voor de volgende generaties, maar een meerderheid van de Nederlanders met een migratieachtergrond weet niet waar ze terecht kunnen voor vragen over energiebesparing.

Ze hebben uit noodzaak al wel energiebesparende maatregelen genomen, zoals zuiniger omgaan met verwarming en elektriciteit. Ook zijn ze bang dat een energietoeslag op den duur tot financiële problemen leidt of dat een wijziging aan de woning een huurverhoging oplevert.

Driekwart van de geïnterviewden is argwanend en ervaart het klimaat- en energiebeleid als onrechtvaardig en ‘niet inclusief genoeg’. ‘De indruk heerst dat vooral de rijken en grote bedrijven profiteren’, melden de onderzoekers.

- Advertentie -