14.5 C
Amsterdam

Nida hekelt uitspraken Van der Staaij (SGP) over islam als ‘valse godsdienst’

Lees meer

De islamitisch geïnspireerde partij Nida is boos op de christelijke partij SGP. Partijleider Kees van der Staaij hield vorige week in Nieuwsuur vast aan het beginselprogramma van de SGP, dat beoogt ‘valse godsdiensten’ ‘uit te roeien’.

Het SGP-beginselprogramma verwijst naar artikel 36 van de gereformeerd-protestantse Nederlandse Geloofsbelijdenis uit 1561, dat als inzet heeft ‘om te weren en uit te roeien alle afgoderij en valse godsdienst en het rijk van de antichrist te gronde te werpen.’

Op de vraag van Nieuwsuur wat een ‘valse godsdienst’ is, antwoordde de SGP-voorman: ‘Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan de islam. Dat is wat er in die tijd ook mee werd bedoeld. In de context van de zestiende eeuw stond het met katholieken veel scherper tegenover elkaar, maar de katholieken kunnen gerust zijn. Het zou niet denkbaar zijn om nu te zeggen dat de katholieken geen vrijheid van godsdienst hebben.’

Volgens advocate Elsa van de Loo, nummer 2 op de kandidatenlijst van Nida, staan de opvattingen van de SGP op gespannen voet met de grondwettelijke vrijheid van godsdienst:

‘De SGP geeft aan te staan voor ‘basale’ geloofsvrijheden voor iedereen, dus moslims en moskeeën mogen er wel zijn, maar niet (zo) zichtbaar zoals het christendom. Dus wel kerkklokken voor kerken, geen gebedsoproep voor de moskee. Wel beperkingen op minaretten, geen beperkingen op kerktorens (…). Het zijn voorstellen die direct de uitoefening van godsdienst van moslims inperken en die voorstellen zijn discriminerend en onconstitutioneel als de vrijheid van godsdienst selectief wordt toegepast, sterker nog de islam specifiek beperken. Volgens Van der Staaij hoeven de katholieken zich namelijk geen zorgen te maken. Maar de moslims wel?’

De Nida-kandidate hekelt de media en andere partijen, die ‘zulke islamofobe voorstellen’ al langere tijd ‘witwassen’. Van der Loo: ‘Seculiere partijen komen vaak niet verder dan ‘je mag niet discrimineren’ of ‘religie hoort sowieso niet in de politiek of samenleving’.’

Volgens het wetenschappelijk bureau van de SGP wordt de soep in de praktijk niet zo heet gegeten als zij wordt opgediend:

‘Bij de toepassing van artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis in de bestuurlijke praktijk werd door gereformeerden een grote mate van tolerantie bepleit en betracht. Toen mr. G. Groen van Prinsterer (een prominent gereformeerd politicus uit de negentiende eeuw, red.) (1801-1876) hierop werd bevraagd, reageerde hij: ‘De praktijk heeft, dunkt mij, geleerd dat ook onze vaderen geen vervolgzieke betekenis aan het artikel hebben gehecht’. Ds. G.H. Kersten (1882-1948), de oprichter van de SGP, viel hem hierin bij: ‘Het uitroeien en doden van ketters is geen geloofsartikel van de gereformeerde kerk.’’

- Advertentie -