17.2 C
Amsterdam

Onderzoek: migrant ‘kost’ staat minder dan autochtoon

Lees meer

Economen van de Universiteit Leiden hebben een hardnekkige veronderstelling ontkracht. Het idee dat migranten op de staatkas drukken klopt niet. ‘In veel gevallen is hun bijdrage positiever dan die van de autochtone bevolking’, aldus het onderzoek.

In het onderzoek, over de periode 2007-2018, werd de ‘nettobijdrage’ van migranten berekend en vergeleken met die van de autochtone bevolking van vijftien Europese lidstaten (België, Duitsland, Estland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Letland, Luxemburg, Oostenrijk, Portugal, Slovenië, Spanje, Tsjechië en Zweden).

Hierbij gaat het om een puur economische rekensom van wat mensen ontvangen aan uitkeringen en toeslagen, afgetrokken van wat ze bijdragen via belastingen en premies.

In tegenstelling tot wat sommige partijen beweren, zoals de PVV in Nederland die in 2009 voor het eerst wilde weten wat allochtonen ‘ons’ kosten (en daarbij verzuimde een kostenbatenanalyse los te laten op autochtonen), blijkt dat migranten in de meeste onderzochte landen een stuk minder ‘kosten’ dan de autochtone bevolking.

‘Dit onderzoek ontkracht de populistische mythe dat migranten de sociale zekerheid en de schatkist meer belasten dan de eigen bevolking. Het omgekeerde is juist het geval’, aldus de promoverende econoom Giacomo Boffi.

Het verschil wordt door de onderzoekers verklaard door leeftijd. Migranten zijn relatief jonger, de autochtone bevolking naar verhouding ouder en ontvangt daardoor vaker pensioen. Bij oudere migranten speelt ook nog dat ze een lager pensioen hebben, omdat ze minder opgebouwd hebben in het ontvangende land.

Het onderzoek toont verder aan dat de nettobijdrage van migranten stijgt. Migranten integreren en verdienen steeds meer, waardoor er dus ook steeds meer belasting wordt betaald. Met andere woorden, de economische rol van migranten wordt groter. Dit is met het oog op de vergrijzing van de autochtone bevolking, volgens de onderzoekers, belangrijk om mee te nemen in de migratiepolitiek.

- Advertentie -