20.7 C
Amsterdam

Ophef: Sovjetinvasie Afghanistan ‘weggegumd’ door BIJ1-jeugd, Simons

Lees meer

Radicaal, de jongerenorganisatie van BIJ1, wast volgens veel twitteraars de bezetting van Afghanistan door de Sovjetunie (1979-1989) wit. BIJ1-leider Sylvana Simons deelt de bewuste tweet van Radicaal instemmend.

‘Wat vrijwel nooit wordt verteld wanneer er over Afghanistan wordt gesproken, zijn de inspanningen die het Afghaanse volk aan het eind van de jaren zeventig en tachtig deed om een sociaal democratische staat op te bouwen’, schrijft Radicaal in een alternatieve geschiedvertelling over het Afghanistan van sinds de jaren zeventig.

Radicaal prijst de Democratische Volkspartij van Afghanistan, een marxistisch-leninistische partij die in 1978 aan de macht kwam. ‘Huizen werden gebouwd, een minimumloon werd vastgesteld, analfabetisme graad ging omlaag, de zorg en het onderwijs kregen meer prioriteit en vrouwen werden eerlijk(er) betaald voor werk en kwamen steeds vaker in professionele en politieke posities.’

Hieraan kwam een einde, aldus Radicaal, toen de islamitische moedjahedien-strijdgroepen besloten zich te verzetten tegen de socialistische regering van Afghanistan. Daarbij zouden ze zijn ondersteund door de Verenigde Staten.

‘Deze mujahideen zijn later de groepen geworden die wij nu kennen als Al Qaida en de Taliban. De VS heeft deze groep welbewust gecreëerd om het socialisme/communisme in Afghanistan tegen te gaan.’

Dat de Democratische Volkspartij, geholpen door de KGB, na een militaire coup aan de macht kwam en kort daarna duizenden tegenstanders doodde, daarover rept Radicaal niet. Ook aan de Sovjetinvasie van Afghanistan in 1979 en de daaropvolgende oorlog – die tot aan 1989 duurde en aan zo’n twee miljoen Afghaanse burgers het leven kostte – maakt Radicaal geen woorden vuil.

De jongerenorganisatie geeft verder de schuld van de huidige crisis in Afghanistan aan het ‘imperialistische Westen’, dat ook verantwoordelijk zou zijn voor het moslimfundamentalisme. ‘Het is dan ook leugen dat de taliban Afghanistan heeft overgenomen: ze hebben Afghanistan gekregen van de VS en met steun van het westen’, schrijft Radicaal.

Veel twitteraars hebben kritiek op Radicaal en Sylvana Simons. ‘Heeft de KGB dit stukje geschreven?’, vraagt journalist Daan Koopen zich af. ‘Kunstig stukje geschiedvervalsing waarbij de veelbepalende Sovjetinval even wordt weggegumd’, reageert historicus en D66-lid Martijn Pijnenburg.

‘Communisten en historisch besef gaat niet goed samen’, twittert Wouter Han de Graaf, bestuurslid Internationaal van de ChristenUnie-jongeren. ‘Dit keer BIJ1 die de Sovjet-Unie een handje helpt, die gewoon tot 2 miljoen doden negeert.’

Historicus en VVD-lid Mark Thiessen beaamt dit en beschuldigt BIJ1 van oriëntalisme. ‘Het bizarre aan dit soort bijziende weergaven van historie, is dat het niet-Westerse volken tot figuranten in hun eigen geschiedenis maakt. Want die begint pas wanneer het Westen ten tonele verschijnt. Het is totale neerbuigendheid tegenover alles wat niet-Westers is.’

Ook Midden-Oosten-correspondent Rena Netjes heeft kritiek: de VS hebben de moedjahedien niet gecreëerd, stelt zij. ‘De Mujahedin zijn pas financieel gesteund door de VS in de jaren 80 nadat de Sovjet-Unie was binnengevallen’, voegt historicus Mark van der Laan toe, die het tevens onverantwoord vindt om zoals Radicaal te stellen dat de Taliban voortkomen uit de moedjahedien.

‘De Taliban zijn voortgekomen uit Afghaanse madrassa-studenten die in Pakistan studeerden. Vervolgens zijn deze studenten, Talibs, financieel en materieel gesteund door de Pakistaanse veiligheidsdienst ISI die de Taliban zagen als een manier om Afghanistan veilig te stellen.’

UPDATE: In reactie op alle ophef laat Radicaal weten: ‘Wij erkennen dat de communistische partij ook veel ellende heeft veroorzaakt in Afghanistan en dat er een groot gedeelte van de bevolking was die de partij niet steunde. Wij hebben hier in de post niet genoeg aandacht aan besteed en zullen in de toekomst genuanceerder zijn. Het tweede punt was het achterwege laten van de rol van de Sovjet-Unie. De Sovjet invasie was een groot deel van deze geschiedenis, en die keuren wij ook af. De invasie heeft echter niks te maken met het feit dat Amerika de Mujahideen heeft gebruikt om het socialisme in Afghanistan te slopen. Dit gebeurde over de hele wereld en dus ook waar de Sovjet-Unie niet betrokken was. Deze geschiedenis is erg complex. Wij hebben er dan ook voor gekozen om maar een onderdeel hiervan te belichten, wat geen aandacht krijgt in westerse media: het Amerikaans imperialisme. En de manier waarop Amerika structureel landen aanvalt, op moment dat het socialisme daar opkomt. De westerse dominantie in de media (ook in de geschiedenis boeken die op onze scholen aanwezig zijn) vertellen een dominant en eenzijdig, kapitalistisch en koloniaal verhaal.’

- Advertentie -