13.8 C
Amsterdam

Prinsjesdag – Wat betekent dat voor multicultureel Nederland

Lees meer

Vandaag is het Prinsjesdag, het begin van het nieuwe parlementaire jaar. Wat zijn de plannen van het demissionaire kabinet voor het komende jaar? De Kanttekening keek live mee naar de Troonrede en legde de plannen voor multicultureel Nederland onder een vergrootglas.

Elfde Troonrede van Willem-Alexander, oog voor verbinding

Vandaag is het alweer de elfde Troonrede voor koning Willem-Alexander. In zijn toespraak veel aandacht voor de oorlog in Oekraïne, maar ook voor ‘heling en verbinding’ vanwege de honderdvijftigjarige viering van de afschaffing van de slavernij. Ook noemt hij het bezoek van de regering aan het Caribische deel van het koninkrijk.

‘Verbinding ontstaat waar mensen bij elkaar komen. Dat gebeurt niet vanzelf. Er is blijvende inzet voor nodig’, zegt de koning.

Gelijkheid

Willem-Alexander benadrukt in de troonrede de behoefte aan meer gelijkheid, bestaanszekerheid, volkshuisvesting en goed onderwijs. En dan: ‘Niet iedereen heeft dezelfde kansen in Nederland. Daarom blijft de bestrijding van racisme en discriminatie hoog op de agenda staan. Met veel aandacht voor het koloniale verleden,’ aldus de koning.

Toeslagenouders

De koning wil herstel van het vertrouwen in de overheid, specifiek ook van de toeslagenouders. ‘Die moeten sneller worden geholpen’, zegt hij. ‘Voor het toeslagenleed moet zo snel mogelijk een oplossing komen met meer keuzes en regie voor de ouders.’

Twee miljard naar koopkracht

Concreet gaat er twee miljard naar extra koopkrachtregelingen. Zo gaan de huurtoeslag en het kindgebonden budget omhoog. En ook is er volgend jaar compensatie voor de stijgende energiekosten.

Armoedebestrijding Caribisch Nederland

Ook gaat er extra geld naar de armoedebestrijding in Caribisch Nederland. Zo komt er 32 miljoen euro ten behoeve van de koopkracht in Caribisch Nederland.

Immigratie

Een heikel punt voor de verkiezingen is immigratie. De koning zegt dat er ‘belangrijke keuzes’ moeten worden gemaakt. De instroom moet ‘beheersbaar’ worden gemaakt. Daarnaast benadrukt hij dat er voldoende asielopvang moet zijn.

Kerken en moskeeën

Opvallend is dat de koning de kerken en moskeeën noemt als plekken waar ‘verschillen worden overbrugd’ voor een ‘gezamenlijke toekomst’.

Herwaardering cultuur

Er komt een cultuurkaart voor jongeren en er wordt geïnvesteerd in bibliotheken in de wijken.

Miljoenennota

Hoewel de koning in de Troonrede zei dat de bestrijding van discriminatie hoog op de agenda staat, is in de miljoenennota niet gespecifieerd hoeveel geld er extra gaat naar de bestrijding ervan. Wel is in de miljoenennota te lezen:

‘Ruim een op de tien Nederlanders (11%) geeft in 2021 aan zich in het afgelopen jaar gediscrimineerd te hebben gevoeld. Dat zijn meer dan 1,6 miljoen mensen. Er bestaat een samenhang tussen het ervaren van discriminatie en gevoelens van onveiligheid. Van de mensen die zich in 2021 gediscrimineerd voelden, zei 57% zich wel eens onveilig te voelen en 7% vaak onveilig, ten opzichte van 30% en 1% in de groep zonder discriminatie-ervaring. Discriminatie kan mensen ook belemmeren in het volwaardig meedoen in de samenleving. Zo kan discriminatie op de stage- en arbeidsmarkt leiden tot werkloosheid onder specifieke groepen, en kan veelvuldige discriminatie tot (mentale) gezondheidsproblemen leiden.’

En:

‘Nederland is dichtbevolkt en wordt drukker, diverser en grijzer. In 2022 immigreerden 403.108 personen naar Nederland en emigreerden 179.310 personen uit Nederland. Sinds 2007 is bijna ieder jaar het merendeel van de migranten afkomstig uit de EU of Europese Vrijhandelsassociatie. 2022 is een uitzondering, vanwege de ontheemden uit Oekraïne. Het blijft van belang dat mensen in nood kunnen worden opgevangen. We moeten voorkomen dat we de spankracht van de samenleving overvragen, want dat gaat ten koste van het draagvlak voor migratie in onze samenleving. De toegenomen migratiebewegingen voor bijvoorbeeld asiel, werk of studie dragen bij aan ons land, maar brengen ook druk met zich mee voor de inrichting van ons land, de (sociale) voorzieningen en onze economie. Hiertoe moet in de komende periode belangrijke keuzes worden gemaakt over de procedures, opvang, huisvesting, woningbouw, integratie en grensbewaking (zowel Europees als nationaal).

- Advertentie -