28 C
Amsterdam

Racisme, moslimhaat: gevoel van discriminatie neemt toe in Frankrijk

Lees meer

In Frankrijk voelen meer mensen zich gediscrimineerd dan tien jaar geleden, blijkt uit grootschalig onderzoek.

Het onderzoek, dat in 2019 en 2020 face-to-face werd uitgevoerd onder 27.200 mensen, werd tien jaar geleden ook uitgevoerd. Toen antwoordde 14 procent discriminatie te hebben ervaren. Nu is dat 19 procent.

Volgens de onderzoekers kan dit betekenen dat er nu meer discriminatie plaatsvindt, maar het kan ook zijn dat mensen sneller het gevoel hebben te worden gediscrimineerd.

Fransen met een Noord-Afrikaanse, Turkse of Midden-Oosterse achtergrond ervaren veel discriminatie, en dan vooral de tweede generatie: per groep ongeveer een derde. Deze tweede generatie is in Frankrijk gesocialiseerd en dus gevoeliger voor verschillen in behandeling, denken de onderzoekers. Bovendien heeft deze generatie te maken met opwaartse sociale mobiliteit naar hogere klassen, waar hun afkomst hen meer schaadt.

Steeds meer Fransen hebben het gevoel te worden gediscrimineerd vanwege hun geloof, vooral moslims. Tien jaar geleden was dat 5 procent, nu is dat 11 procent. Veel moslims die tot nu toe dachten dat ze gediscrimineerd werden vanwege hun afkomst, zeggen nu dat ze worden gediscrimineerd vanwege hun religie.

Van de mensen die verklaarden gediscrimineerd te zijn in 2019-2020, diende slechts 2 procent een klacht in. 7 procent sprak hierover met een vakbondsman of -vrouw of een andere professional. In de meeste gevallen spraken slachtoffers hierover alleen met familieleden (46 procent).

Volgens de onderzoekers leidt een sterker bewustzijn te worden gediscrimineerd niet tot meer actiebereidheid van slachtoffers. Fatalisme is troef.

‘Bijna de helft (48 procent) van de mensen die zeggen gediscrimineerd te worden, heeft niets gedaan omdat ‘ze denken dat het starten van een proces nutteloos zou zijn.’

- Advertentie -