17 C
Amsterdam

Rechtspraak: verplicht taalexamen voor nieuwkomers discriminerend

Lees meer

De Rechtbank Amsterdam oordeelde op dinsdag 16 maart dat het verplichte taalexamen dat nieuwkomers uit sommige landen moeten afleggen ‘in eigen land’ discriminerend is.

In 2021 spande een vrouw uit Ghana een rechtszaak aan tegen de Nederlandse overheid, omdat ze vond dat ze werd gediscrimineerd. De Rechtbank Amsterdam heeft haar nu gelijk gegeven. De vrouw wilde naar Nederland, waar haar echtgenoot woont. Maar mede vanwege het moeilijke taalexamen werd haar verzoek tot gezinshereniging afgewezen. De Ghanese vrouw werd bijgestaan door Jorg Werner van het Amsterdamse advocatenkantoor Noordstern Advocaten.

Het besluit is historisch, schrijft de Turkse krant Son Haber.  Op dit moment verplicht Nederland burgers zogenoemde B-landen, zoals Turkije, Marokko en Ghana, om een taalexamen af te leggen. Burgers uit A-landen, zoals de Verenigde Staten, Zuid-Korea en Japan, hoeven deze verplichte taaltoets niet te doen.

De Turks-Nederlandse advocaat Ismet Özkara, die veel soortgelijke zaken van Turkse burgers behandelt, vertelt dat de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam een mijlpaal is. ‘Er was al een uitspraak van de Rechtbank Haarlem, die stelde dat het onderscheid tussen A- en B-landen in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens’, legt Özkara uit aan de Kanttekening.

‘Maar de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam gaat een stuk verder: het onderscheid is ook in strijd met de International Convention on the Elimination of Racial Discrimination (Internationaal Verdrag ter Uitbanning van Rassendiscriminatie), een internationaal verdrag waaraan ook Nederland zich heeft gecommitteerd.’

Özkara zegt dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Nederlandse staat tegen deze uitspraak in hoger beroep zullen gaan. ‘Maar ik heb goede hoop. De discriminerende inburgeringscursus in ‘eigen land’ voor mensen uit B-landen zal op termijn afgeschaft worden, geloof ik.’

Özkara is nu al twee jaar bezig met rechtszaken van Turkse burgers die in het kader van gezinshereniging naar Nederland willen, vertelt hij. Tot voor kort hoefden Turkse burgers geen inburgeringsexamen in ‘eigen land’ af te leggen, maar nu moet dat wel. Dit is volgens Özkara in strijd met het associatieverdrag dat de Europese Unie heeft met Turkije. Hij heeft daarom een klacht ingediend bij de Europese Commissie, die door 10.000 mensen is ondertekend. De klacht is nu in behandeling.

- Advertentie -