14.3 C
Amsterdam

Studenten met migratieachtergrond minder vaak toegelaten tot populaire studie

Lees meer

De concurrentie op een plek bij populaire studies aan de universiteit is moordend, maar voor studenten met migratieachtergrond is de kans op toelating nog kleiner, meldt Trouw.

Studies als geneeskunde, psychologie of verloskunde (ook lucht- en ruimtevaarttechniek, biomedische wetenschappen en bedrijfskunde) zijn zo populair dat er niet voor iedere student een opleidingsplek is. Daarom is er een strenge selectieprocedure, waarbij wordt gekeken naar cijferlijsten, kennistoetsen en cv´s.

Uit onderzoek onder alle 47 Nederlandse bacheloropleidingen die een numerus fixus (selectie aan de poort) hanteren, blijkt dat studenten met een migratieachtergrond ‘beduidend minder vaak door de selectie komen’, meldt Trouw.

Het onderzoek wijst op een ‘oververtegenwoordiging’ van studenten zonder migratieachtergrond in het algemeen. Studenten met bepaalde migratieachtergronden, zoals Turks of Marokkaans, Surinaams, Caribisch-Nederlands of Indonesisch, zijn ondervertegenwoordigd bij de meeste opleidingen.

Toch bewijst dit, volgens het rapport, niet een causaal verband tussen migratieachtergrond en ondervertegenwoordiging in academische opleidingen. Bij sommige zorggerelateerde ‘clusters’, hadden aanvragers met een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Caribische of Indonesische migratieachtergrond een hogere kans, en in één cluster hadden aanvragers met een ‘overige migratieachtergrond’ een hogere kans dan aanvragers zonder migratieachtergrond.

- Advertentie -