22.9 C
Amsterdam

Studie: kranten schrijven steeds meer over racisme, moslimhaat en antisemitisme

Lees meer

De Nederlandse kranten zijn de afgelopen jaren meer gaan schrijven over racisme, moslimhaat en antisemitisme. Dit concludeert de website Republiek Allochtonië na een inventarisatie van krantenberichten van NRC, de Volkskrant, Trouw, de Telegraaf en AD in de online krantendatabase Nexis.

Volgens dit onderzoek, dat krantenartikelen uit de laatste twintig jaar behandelde, is de aandacht voor discriminatie redelijk constant gebleven. Dit fluctueert tussen de 811 (2003) en 1350 (2016) berichten per jaar. NRC, de Volkskrant en Trouw berichten meer over discriminatie dan de Telegraaf en AD.

Maar voor racisme is de laatste jaren ineens veel meer aandacht gekomen. Tot 2013 verschenen er gemiddeld zo’n vijfhonderd artikelen waarin het woord racisme voorkwam. Daarna steeg het explosief, naar meer dan dertienhonderd stukken in 2019. In dat jaar werd er ook meer geschreven over racisme dan over discriminatie.

Volgens Republiek Allochtonië hangt de toenemende aandacht voor racisme samen met de Zwarte Piet-discussie, die vanaf 2013 echt op stoom kwam. Het aantal artikelen waarin Zwarte Piet voorkwam lag in 2012 nog op 152, maar dit aantal steeg naar 606 in 2013. Daarna is het aantal berichten boven de zeshonderd gebleven, met een piek van 980 berichten in 2014.

Ook de aandacht voor antisemitisme is licht toegenomen tussen 2000-2019. Republiek Allochtonië schrijft dat met name in 2014, met meer dan zeshonderd artikelen, Jodenhaat veel werd genoemd in artikelen omdat toen het conflict tussen Israël en Palestina verhevigde.

In de periode 2000-2019 besteedden de kranten minder aandacht voor moslimhaat. Wel is er door de jaren heen een lichte stijging merkbaar. Volgens Republiek Allochtonië was het aantal berichten hierover ‘aan het begin van deze eeuw nog bijna nihil, maar ligt [dit] de laatste jaren steeds boven de honderd berichten per jaar’.

In 2015 bereikte het aantal berichten over moslimhaat een piek. Dat hangt volgens Republiek Allochtonië samen met de aanslagen in Parijs en de vluchtelingencrisis. De Volkskrant schreef het vaakst over moslimhaat, AD het minst vaak.

 

- Advertentie -