30.1 C
Amsterdam

Wilders wil toch geen verbod op islamitische uitingen

Lees meer

PVV-leider Geert Wilders heeft drie omstreden wetsvoorstellen ingetrokken om drempels weg te nemen voor de coalitiebesprekingen met NSC, VVD en BBB. 

Het gaat om wetsvoorstellen die eerder al werden afgekeurd door de Raad van State en waar in de Tweede Kamer bij lange na geen steun voor was: gevangenhouding zonder tussenkomst van een rechter, het verbod op bepaalde islamitische uitingen en geen kiesrecht voor mensen met meerdere nationaliteiten.

Wilders neemt niet principieel afstand van de wetsvoorstellen, maar ze gaan ‘voorlopig de ijskast in’. Critici blijven dan ook sceptisch over de intenties van Wilders.

Miko Flohr, docent antieke geschiedenis aan de Universiteit Leiden, denkt dat het nogal cruciaal is om te weten wat ‘voorlopig’ precies betekent en waarom dat voorbehoud überhaupt nodig is, zo schrijft hij op sociale media.

Anderen vallen over de manier waarop het gebaar ontvangen wordt. Zo schrijft mediamaker Karim Amghar een ‘vervelende nasmaak’ te krijgen van het woord ‘welwillend‘ in de kop van een Volkskrantartikel over de ingetrokken discriminatoire wetsvoorstellen.

Arabist Jan Jaap de Ruiter is feller van toon en kritisch op de krant. ‘Idioot dat de pers dat dan ‘welwillend’ noemt. Die koelkast toont toch alleen maar des te meer aan dat dat hele PVV-programma qua islam ongrondwettelijk was en is? Past Geert Wilders nu ook het verkiezingsprorgamma online aan? Vast niet’, aldus De Ruiter.

- Advertentie -