16.3 C
Amsterdam

Toename antisemitisme in voortgezet onderwijs, ook meer islamofobie en lhbtqi+-haat

Lees meer

Antisemitisme neemt toe in het voortgezet onderwijs. Dat blijkt uit onderzoek van bureau Panteia in opdracht van de Anne Frank stichting. Van de docenten was 42 procent in 2022 getuige van één of meerdere antisemitische incidenten. Procentueel is het aantal islamofobe (65 procent) of homofobe (82 procent) incidenten hoger, staat in het rapport.

In het rapport zijn wat betreft antisemitisme de daders ook naar achtergrond uitgesplitst. En daaruit blijkt dat de daders ‘meestal leerlingen met een Westerse achtergrond’ zijn. In bijna twee derde van alle meest recente gevallen. ‘Gelet op de etnische opmaak van totale populatie leerlingen is dit geen verrassende uitkomst.’

Opvallend is de ‘relatieve oververtegenwoordiging’ van leerlingen met een Nederlands-Marokkaanse etnische achtergrond binnen de daderpopulatie. ‘Ongeveer één vijfde van de daders was volgens de respondenten van Nederlands-Marokkaanse afkomst, terwijl ongeveer 4% van de leerlingen in het voorgezet onderwijs een Nederlands-Marokkaanse afkomst heeft,’ valt te lezen in het rapport.

Dit aandeel is ten opzichte van het onderzoek uit 2013 (10 procent) sterk gestegen. Turkse-Nederlanders waren minder antisemitisch ten opzichte van het onderzoek uit 2013. ‘Het aandeel van de daders met een Turks-Nederlandse achtergrond daalde van 8 procent in het onderzoek uit 2013 naar 5 procent het afgelopen jaar.’

In het rapport is geen uitsplitsing gemaakt met betrekking tot de daderpopulatie voor islamofobe en homofobe incidenten.

- Advertentie -