16.6 C
Amsterdam

Van Haga hekelt voorstel om ‘Nederlands-Indië’ en ‘Indisch’ te schrappen

Lees meer

Wybren van Haga (BVNL) is kritisch op het voorstel van een overheidscommissie om de begrippen ‘Nederlands-Indië’ en ‘Indisch’ te schrappen, omdat die ‘koloniaal’ zouden zijn. De parlementariër noemt het ‘een gotspe om de geschiedenis van de Indische gemeenschap te willen ‘uitgummen’.

Een commissie onder leiding van oud-minister van Onderwijs Jet Bussemaker (PvdA) stelde eerder dit jaar dat de koloniale geschiedenis van Indonesië een prominentere plek moet krijgen in het Nederlandse geschiedenisonderwijs op basis- en middelbare scholen. Het is nu namelijk slecht gesteld met onze kennis hierover, en dat is een kwalijke zaak, concludeert de commissie.

Tot ongenoegen van de Federatie Indische Nederlanders (FIN) stelde de commissie ook voor om de termen ‘Nederlands-Indië’ en ‘Indisch’ te schrappen, omdat die ‘koloniaal’ zouden zijn. FIN vertegenwoordigt de ‘Indische Nederlanders’, Nederlanders die hun roots hebben in Indonesië en zich emotioneel verbonden voelen met de koloniale periode.

Wybren van Haga van de populistische partij BVNL komt op voor de belangen van Indische Nederlanders, en hekelt het ‘wokisme’ dat ten grondslag zou liggen aan de overweging van de Commissie Bussemaker om de termen ‘Nederlands-Indië’ en ‘Indisch’ in de ban te doen.

Daarnaast wil Van Haga dat er voor Indische en Molukse weduwen van ambtenaren en militairen die tijdens de Japanse bezetting van Indonesië (1942-1945) in dienst waren van het Nederlands-Indische gouvernement een financiële regeling komt. Dat schreef hij gisteren in De Telegraaf. De ambtenaren en militairen kregen tussen 8 maart 1942, het moment van de Nederlandse overgave, en 15 augustus 1945 geen of slechts gedeeltelijk salaris. Staatssecretaris Maarten van Ooijen (ChristenUnie) van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil deze weduwen niet financieel compenseren. In 2015 werd er wel een financiële regeling getroffen voor ambtenaren en militairen die op dat moment in leven waren.

Gisteren debatteerde de Tweede Kamer over dit hete hangijzer. Van Ooijen kreeg felle kritiek, niet alleen van kritische Kamerleden maar ook van de kant van de publieke tribune. ‘Complete onzin’, riep een 91-jarige weduwe, die met haar kleinzoon naar Den Haag was gegaan om het debat bij te wonen. ‘Ik kan dit niet meer aanhoren.’ De vrouw stond op en verliet de zaal.

Van Ooijen wil echter niet terug komen op zijn eerdere besluit, geen financiële regeling voor de weduwen te treffen. Nabestaanden en betrokkenen hebben aangegeven het hier niet bij te laten zitten en twee advocaten in de arm genomen. Ook het parlement is nog niet akkoord met het besluit Van Ooijen en willen nog een debat.

- Advertentie -