16.6 C
Amsterdam

VK: Israëlische asielzoeker wil kunnen blijven vanwege ‘apartheid’ in Israël

Lees meer

Een Israëliër die naar het Verenigd Koninkrijk vertrok om aan de dienstplicht te ontsnappen, heeft hoger beroep aangespannen in een zaak over zijn verblijf. Hij wil voorkomen dat hij wordt uitgezet, specifiek op grond van dat Israël een apartheidsstaat zou zijn. 

Als de Israëlische student het hoger beroep wint, dan schept dit een juridisch precedent. ‘De zaak zou kunnen helpen om asiel te verlenen aan antizionistische Joden en Palestijnen die worden vervolgd wegens hun verzet tegen apartheid’, tweet een van de advocaten.

De 22-jarige student, een ultraorthodoxe, antizionistische Jood, verwerpt het bestaan van Israël om religieuze en politiek-ideologische redenen. Hij gelooft dat Joden pas massaal naar het Heilige Land mogen terugkeren als de Messias weer is teruggekeerd.

De advocaten van de asielzoeker vertelden dat hun cliënt werd geslagen en bespuugd door Israëlische politieagenten. Ook werd hij besproeid met zogeheten ‘stinkwater’, omdat hij deelnam aan antizionistische protesten voordat hij het land ontvluchtte.

In december 2020 werd zijn asielaanvraag afgewezen. Vorige maand oordeelde de rechter dat hij terug in Israël een ‘onmenselijke en vernederende behandeling’ zou krijgen en daarom mag blijven. De student is blij is met deze uitspraak, maar ook teleurgesteld omdat deze beslissing zich concentreerde op zijn mentale gezondheid in plaats van op de ‘racistische en onderdrukkende structuren’ van Israël. De student is daarom alsnog in hoger beroep gegaan, meldt de nieuwswebsite Middle East Eye.

- Advertentie -