14 C
Amsterdam

VU-wetenschappers: Mohammed-cartoons zijn een schop omlaag

Lees meer

Mohammed-cartoons kwetsen een groep die toch al in de hoek zit waar de klappen vallen. Dat betogen wetenschappers Pieter Coppens (Islamstudies) en Johan Roeland (Media, Religie & Populaire Cultuur), werkzaam aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

De wetenschappers zijn het faliekant oneens met ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers, die vindt dat moslims moeten leren incasseren. Het christelijk geloof wordt al decennialang bespot, aldus Segers, maar christenen hebben geleerd hier goed mee om te gaan. Coppens en Roeland vinden Segers’ analyse ontoereikend: moslims in Nederland worden gemarginaliseerd, zeggen ze in de Volkskrant.

‘Het opzettelijk beledigen van de religieuze gevoelens van een in veel opzichten gemarginaliseerde minderheid van kleur die geen noemenswaardige politieke of institutionele representatie kent, is wezenlijk anders dan wanneer dat gebeurt in een setting waar die religieuze groep de politieke macht heeft en religie zelf als instrument van onderdrukking gebruikt.’

Coppens en Roeland hekelen ‘de seculiere elite in Parijs’, die besloot om de Mohammed-cartoons van op overheidsgebouwen te projecteren. Hiermee werden moslims in de banlieus en de voormalige Franse koloniën diep gekwetst, terwijl die het volgens de twee al zo moeilijk hebben.

‘Vrijheid van meningsuiting geeft ruimte om te kwetsen – maar een samenleving die het bewust kwetsen van minderheden tot kunst heeft verheven en de handelingsmogelijkheden van minderheden beperkt tot ‘incasseren’, moet zich ernstig achter de oren krabben en zich afvragen hoe menselijk ze nog is’, besluiten de auteurs. ‘Als het devies van medegelovigen als Segers (…) enkel ‘incasseren’ is, moet men zich afvragen wat nog de waarde van die andere grote waarde is, die diep in het dna van veel religieuze tradities zit: de waarde van compassie.’

- Advertentie -