14.9 C
Amsterdam

‘Ik ben niet bang dat de VVD kapotgaat’

Ewout Klei
Ewout Klei
Journalist gespecialiseerd in politiek en geschiedenis.

Lees meer

Het progressief-liberale Rotterdamse raadslid Erik Verweij blijft VVD-lid, ondanks zijn kritiek op de coalitie met de PVV.  ‘Het voelt als mijn verantwoordelijkheid om lid te blijven en de partij liberaal te houden.’

Het aantreden van het kabinet-Schoof op dinsdag 2 juni leidde tot enige onrust in de VVD. Sommige progressieve partijleden, waaronder JOVD-bestuurslid Pim Tolmeijer, besloten vanwege de samenwerking met de PVV hun partijlidmaatschap op te zeggen. Anderen blijven lid van de partij. Advocaat Erik Verweij, sinds juni 2022 gemeenteraadslid voor de Rotterdamse VVD, is één van hen. Waarom blijft deze echte liberaal VVD-lid, ondanks de zijns inziens onzalige samenwerking met de PVV van Geert Wilders?

Waarom blijft u lid van de VVD, ondanks het feit dat de VVD nu in het regeringsbootje gestapt is met de PVV?

‘Van de VVD blijf ik lid omdat ik er heilig van overtuigd ben dat we een liberale partij, een beetje rechts van het midden, nodig hebben in Nederland. Als zo’n partij er niet zou zijn, dan zouden mensen met een rechtse kijk op de wereld – nadruk op eigen verantwoordelijkheid, iedereen is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gedrag en keuzes – gedwongen worden om radicaal-rechts te stemmen. Dat zou onwenselijk zijn, omdat mensen dan véél onverdraagzamer tegenover elkaar worden.’

‘Partijgenoten weten dat ze niet alleen staan’

‘Ik denk dat de VVD die rol kan vervullen, als we méér en vaker stilstaan bij onze eigen kernwaarden. Als lid heb ik daar veel meer invloed op dan als buitenstaander. Daarom voelt het als mijn verantwoordelijkheid om lid te blijven en de partij liberaal te houden.’

Hoe denkt u de VVD van koers te doen laten veranderen?  Moties indienen op het congres? Andere afdelingen en leden overtuigen? Naar de media stappen? Artikelen schrijven voor Liberaal Réveil?

‘Er zijn denk ik talloze manieren zijn om druk uit te oefenen op de partij. Alle voorstellen die je noemt, bijvoorbeeld. Maar er komen ook nog veel andere dingen bij. Kamerleden aanmoedigen als ze verstandige dingen zeggen of doen in hun werk, of ze juist laten weten als ze iets doen of nalaten waar ik het mee oneens bent. Andere aanmoedigen dat ook te doen. Als raadslid zo veel mogelijk een positief en inhoudelijk liberaal geluid laten horen. Soms inderdaad ook een interview geven, als dat op een constructieve manier kan. Daarnaast: zo veel mogelijk mensen met hetzelfde gevoel bij elkaar brengen, zodat partijgenoten weten dat ze niet alleen staan.’

Bent u niet bang dat de VVD kapot gaat door de samenwerking met de PVV, zoals het CDA in 2010 kapot is gegaan? Waarom zal de geschiedenis zich (niet) herhalen?

‘Nee, ik ben niet bang dat de VVD kapotgaat. Maar ik ben wel bang dat er een risico is dat we veranderen door deze coalitie en dat het erg lastig zal zijn om dat te voorkomen of om daarvan terug te komen. Als je in een coalitie zit met een partij als PVV, zullen zij regelmatig uitlatingen doen waar wij als liberale partij echt niet achter staan. Het is de vraag hoe we daarop reageren. Als we zwijgend toekijken, dan verliezen we het recht om daar later nog eens over te klagen. Dan werk je dus wel degelijk mee aan het normaliseren van extreme opvattingen – alsof het óók maar een mening is dat migranten de échte Nederlanders vervangen en omvolken.’

‘Het voelt als mijn verantwoordelijkheid om lid te blijven’

‘Ik ben wel eens bang geweest dat we echt gaan veranderen door deze samenwerking, maar ben steeds hoopvoller dat veel partijgenoten zich zowel intern als extern uitspreken over de richting van onze partij. Uiteindelijk zijn wij wél een ledenpartij, en moet de partij dus volgen als genoeg leden vinden dat we een bepaalde kant op zouden moeten, of juist niet. Wat mij – en veel anderen – betreft is dat een richting dat we weer gaan vasthouden aan onze kernwaarden en ons liberale gedachtengoed. Dus niet per se blind achter opiniepeilingen of kiezersonderzoeken aanlopen omdat we denken dat de kiezers iets van ons verwachten.’

Ten slotte: hoe ziet u de toekomst van de VVD in? En is die toekomst met of zonder Dilan Yesilgöz?

‘Welnu, ik ben ervan overtuigd dat Yesilgöz een hele goede leider van de VVD kan zijn, en dat zij het in zich heeft om leiding te geven aan een fractie en aan een partij die zich daadwerkelijk inzet voor een positief, optimistisch, waardegedreven, liberaal geluid. Daarvoor zou ik wel graag zien dat ze andere keuzes maakt in de toekomst, met name als het gaat om de samenwerking van partijen waar we echt zó fundamenteel van verschillen. Als we erin slagen om ook genoeg leden van de partij te overtuigen welke richting de partij op zou moeten, weet ik zeker dat Yesilgöz daar een goede leider in zou zijn.’

Nu u hier toch bent...

Goede journalistiek kost geld. Leden en donaties maken onze gebalanceerde berichtgeving over biculturaliteit, zingeving en vrijheid mogelijk. Steun ons daarom als u ons werk belangrijk vindt.

Vertel mij meer!
- Advertentie -