18 C
Amsterdam

Met deze website moet discriminatie meer zichtbaar worden

Tayfun Balcik
Tayfun Balcik
Journalist en historicus.

Lees meer

Dinsdagochtend lanceerde minister van Binnenlandse Zaken Hugo de Jonge de nieuwe landelijke website discriminatie.nl. Slechts drie procent van de mensen die discriminatie meemaakt, meldt dit. ‘Dat is slechts een klein puntje van de ijsberg, het is belangrijk dat we die hele ijsberg zichtbaar maken’, zei de minister tijdens de officiële lancering in Den Haag. 

Discriminatie.nl is een samenvoeging van achttien anti-discriminatievoorzieningen. Met de lancering van een landelijke website willen deze organisaties beter vindbaar zijn voor mensen die discriminatie ervaren en daarvan melding willen doen. De Kanttekening was aanwezig bij de plechtigheid.

‘Een heuglijke dag’ noemt de moderator de samenvoeging van de achttien verschillende anti-discriminatiebureaus. Deze bureaus hebben de wettelijke taak om discriminatiemeldingen te rapporteren aan de gemeenten en indirect aan de minister van Binnenlandse Zaken.

‘Het blijft belangrijk dat slachtoffers van discriminatie gehoord, gezien en gesteund worden’, zegt Sjaak van der Linde, de nieuwe directeur van discriminatie.nl. Van der Linde was eerder de directeur van Radar, een van de achttien partijen onder de nieuwe koepel. ‘Hoewel één op de vier Nederlanders met discriminatie te maken heeft gehad is slechts een fractie daarvan bereid was om daar melding van te maken.’ 

Het lage aantal meldingen kan volgens De Jonge opgelost worden door één meldpunt met een duidelijke naam. ‘Met alle respect voor Radar, maar vind je het gek dat mensen dat niet kunnen vinden om discriminatie te melden? Bij de naam Radar komen allerlei andere associaties naar boven. Discriminatie.nl moet daar verandering in brengen.’

Waarom bemiddeling?

Wat gebeurt er zoal in de samenleving? Hoewel de meeste gevallen van discriminatie op basis van afkomst zijn in Nederland, vertelt Marlon Mendes Capinha van Discriminatie.nl over een geval waarbij een homoseksuele man slachtoffer werd van discriminatie. Na een handgemeen tussen de man en twee andere mannen in een café dat normaliter als veilige haven geldt voor de LHBTIQ+-gemeenschap wordt het slachtoffer weggestuurd door de beveiliger met de opmerking zich voortaan ‘als echte man’ te gedragen. 

Het draait om bewustwording en dat de veilige omgeving weer toegankelijk wordt

Nadat het slachtoffer hier melding van maakt bij het beveiligingsbedrijf gebeurt er in eerste instantie weinig, omdat de beveiliger in kwestie geen discriminatie ziet in de opmerking. Het anti-discriminatiebureau springt in. De man kan de hulp goed gebruiken. ‘Het draait om bewustwording en dat de veilige omgeving weer toegankelijk wordt in gesprekken van mens tot mens’, aldus Capinha.

Een ander voorbeeld gaat over twee medewerkers van Defensie die op vierenzestigjarige leeftijd ‘functioneel leeftijdsontslag’ hebben gekregen, terwijl ze tot hun zevenenzestigste wilden doorwerken. Defensie voerde aan dat ze uit bescherming van hun gezondheid tot ontslag overgingen. 

Daar was volgens het College van de Rechten van de Mens geen aanleiding voor, omdat de medewerkers al tien jaar op kantoor werkten en dat zeker nog drie jaar konden volhouden. Ook dit is een voorbeeld van discriminatie waarbij bemiddeling cruciaal was.

En Geert Wilders dan? 

Aan het einde van de ochtend is er ruimte voor vragen. ‘U zegt dat één op de vier Nederlanders te maken heeft met discriminatie. Nu heeft tijdens de verkiezingen ook één op de vier Nederlanders op de PVV gestemd, een partij die openlijk discrimineert of met discriminerende voorstellen komt. Wat zegt dit over Nederland?’

‘Het belangrijkste wat ik erover zou willen zeggen is dat Nederland een democratische rechtsstaat is en zal blijven. Tegen iedereen die zich zorgen maakt over de verkiezingsuitslag zeg ik: heb vertrouwen. We zijn een democratische rechtsstaat die robuust is, die weerbaar is, die tal van waarborgen heeft met instituties die stevig zijn. De democratische rechtsstaat zoals we die in de afgelopen honderden jaren hebben opgebouwd staat op stevige voeten.’

Je kunt het pas aanpakken als je het in beeld hebt

De minister roept bovendien iedereen op waakzaam te zijn. ‘Want het is natuurlijk niet zo dat democratieën zich alleen maar één kant op ontwikkelen. Het is geen rustig bezit en vraagt dagelijks onderhoud. Daarover gaat ook deze aanpak. Daarover gaat dit meldpunt. Het is een belangrijke stap om discriminatie zichtbaar te maken. En je kunt het pas aanpakken als je het in beeld hebt. Als het zichtbaar is.’  

‘Kunt u begrijpen dat minderheden in Nederland, specifiek moslims, zich na de verkiezingen echt zorgen maken over hun bestaan hier in Nederland? En dat sommige moslims weinig vertrouwen hebben in de democratische rechtsstaat?’

‘Ook dan zeg ik: heb vertrouwen. Het is onze dagelijkse opdracht om die democratische rechtsstaat sterk te houden.’

Nu u hier toch bent...

Goede journalistiek kost geld. Leden en donaties maken onze gebalanceerde berichtgeving over biculturaliteit, zingeving en vrijheid mogelijk. Steun ons daarom als u ons werk belangrijk vindt.

Vertel mij meer!
- Advertentie -