20.1 C
Amsterdam

Han Entzinger

De minister van Migratie en Samenleven

De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) adviseert al sinds 2001 regering en parlement over vragen rond migratie en integratie. Lange tijd bestond de commissie hoofdzakelijk uit juristen. Haar meeste adviezen waren sterk juridisch: heel gedegen, maar soms ook een beetje...

Klimaatmigratie: realiteit of doemdenken?

In de ogen van veel politici komen er twee grote bedreigingen op ons af: klimaatverandering en migratie. Wat ligt meer voor de hand dan die twee aan elkaar te koppelen en te voorspellen dat de westerse wereld in de...

Het mislukte asielbeleid van Rutte III

De formatie van het kabinet-Rutte III in 2017 was de langste ooit. Pas 225 dagen na de verkiezingen lag er een regeerakkoord en stond de nieuwe bewindsploeg op het bordes. Niet minder dan vijf van de 55 bladzijden van...

De taaleis van het kabinet is mogelijk rampzalig voor vluchtelingen

Op de valreep voor de verkiezingen is het kabinet met een voorstel gekomen dat desastreus kan uitpakken voor in Nederland wonende vluchtelingen. Het gaat om een aanpassing van de eisen voor naturalisatie tot Nederlander, en dan met name om...

Black Lives Matter, maar wat nu?

De Black Lives Matter-beweging houdt grote delen van de wereld in haar greep. Dat dit ondanks de allesoverheersende coronacrisis kan gebeuren, zegt veel over het diepe gevoel van onrecht dat slachtoffers van racisme en discriminatie ervaren. Eindelijk, zo lijkt...

Inburgering 3.0

Vandaag vergadert de Tweede Kamer over het voorstel van minister Koolmees voor een nieuwe Wet inburgering. Eindelijk zal dan die vermaledijde oude wet, die overigens pas uit 2013 dateert, worden vervangen door een veel betere. Jaarlijks krijgen ruwweg zo’n...

Het einde der tijden

Kort na het begin van de lockdown zou ik op een internationaal symposium in Brussel een inleiding houden over mijn nieuwste boek, dat gaat over mensenrechten in de Europese Unie. Enkele weken tevoren, toen het coronavirus Europa steeds dichter...

Een nieuwe Scheffer?

Onlangs was het twintig jaar geleden dat Paul Scheffers geruchtmakende essay Het multiculturele drama in NRC werd gepubliceerd. NRC zelf en enkele andere kwaliteitskranten hebben uitvoerig stilgestaan bij dit feit. Terecht, want het essay was destijds bepaald baanbrekend. Het...

Ik houd mijn hart vast voor Suriname

Suriname is helemaal terug in the picture. De bijzondere Surinametentoonstelling in Amsterdam draagt hieraan zeker bij, maar het vonnis dat de Surinaamse Krijgsraad kort geleden uitsprak tegen Desi Bouterse heeft het land pas echt weer in de schijnwerpers geplaatst. Het...

Hoekstra’s Schoo-lezing: spierballentaal van een leider in de dop

Onlangs hield onze minister van Financiën, Wopke Hoekstra, de prestigieuze H.J. Schoo-lezing. Daarin stond hij onder meer stil bij vragen rond migratie en integratie. Volgens de media greep hij deze lezing aan om zichzelf te profileren als toekomstig leider...

Biografie

Emeritus hoogleraar Migratie- en Integratiestudies (Erasmus Universiteit Rotterdam).
18 ARTIKELS