14.4 C
Amsterdam

De menselijke kosten van immigratiecijferpolitiek

Yarin Eski
Yarin Eski
Criminoloog. Universitair docent aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Lees meer

Deze week marcheerde een bericht mijn inbox binnen over ‘De werkelijke kosten van immigratie’. In de periode 1995–2019 kostte immigratie Nederland zo’n 400 miljard euro, aldus het bericht. Stel dat we die 400 miljard nu dus hadden, dan zouden we vraagstukken rondom het huizentekort, de schaarste in de zorg, politiecapaciteit en de druk op het onderwijs in één klap oplossen! Allemaal voor Nederland.

De wetenschappelijke rapportage ‘Grenzeloze verzorgingsstaat: De gevolgen van immigratie voor de overheidsfinanciën’ is een cijfermatige exegese, gedaan in Blitzopdracht van Forum voor Democratie. Met het rapport wil FvD een politieke heroriëntatie op het Nederlandse migratiebeleid teweegbrengen.

Als half Turkse, half Nederlandse man, die zijn doctorsgraad in Schotland heeft behaald, die werkzaam is geweest in Engeland en nu universitair docent is aan de Vrij Universiteit Amsterdam, wil ik reageren op de wijze waarop FvD en het wetenschappelijk bureau van deze partij dit rapport nu politiek inzetten. Ik zeg dus niet direct iets over het rapport zelf.

Mensen met een westerse migratieachtergrond hebben, concludeert FvD op basis van het rapport, een neutraal effect op de Nederlandse publieke middelen, terwijl de groep mensen met niet-westerse migratieachtergrond kostbaar is. Deze laatste groep migranten zou niet succesvol zijn en ‘in financiële zin’ eerder geld kosten dan dat zij iets opbrengt, wordt stevig vermeld.

Daarom moet ‘kansarme immigratie […] een halt toegroepen [sic] worden’. Naast de financiële kosten, zouden we ook inleveren op maatschappelijke cohesie bij nog meer instroom van mensen met ‘totaal andere’ normen, waarden en gewoonten. Eén van de oplossingen behelst ‘remigratiemogelijkheden te verruimen en meer onder de aandacht te brengen’, aldus FvD.

Deze ideeën vind ik zoveel enger dan JFVD-leden die ietwat prematuur en onbezonnen neonazistische berichtjes naar elkaar appen.

Laten we hier ‘niet-westers’ met ‘Joods’ vervangen, ‘kostbaar’ met ‘waardeloos’ en ‘remigratie’ met ‘in mindering brengen’

Op GeenStijl werd al geroepen dat het rapport zal leiden tot vingerwijzen en een regen aan racismeverwijten. Bij dezen mijn irrationele, racismeverwijtende en vingerwijzende ‘rain on FvD parade’ van deze rationeel ogende cijfers en de daaruit ‘logisch’ voortvloeiende aanbevelingen. Hoewel een reductio ad Hitlerum volgens de Wet van Godwin niet mag, overtreed ik die hierbij maar al te graag, op boze en passievolle wijze.

Hitler vreesde namelijk voor overbevolking, waardoor de Duitse grondstoffen op zouden raken, zoals vermeld in zijn geheime memo. Bovendien, als de werkgelegenheid dan niet zou toenemen, dan zou een grote groep mensen geleidelijk in mindering gebracht moeten worden op de bevolking, omdat zij waardeloos is geworden door ondervoeding.

Laten we hier ‘niet-westers’ met ‘Joods’ vervangen, ‘kostbaar’ met ‘waardeloos’ en ‘remigratie’ met ‘in mindering brengen’. Ik denk dat dan duidelijk wordt waartoe een FvD-implementatie van het rapport kan leiden: een beleid waarbij de kostprijs uiteindelijk een verlies aan menselijkheid zal zijn.

FvD is niet heel origineel met dit rapport over de kosten en baten van immigratie. De PVV vroeg de Tweede Kamer eerder al om dergelijke calculaties, waarop toenmalig Staatssecretaris Dijkhoff (Ministerie Veiligheid en Justitie) antwoordde ‘dat de overheid geen boekhouding bijhoudt van kosten en opbrengsten van groepen mensen in de samenleving, zoals allochtonen, autochtonen. (…) Mensen laten zich immers niet reduceren tot een simpele optel- en aftreksom langs de meetlat van de euro.’

Ik vraag me af in hoeverre zulke kostenplaatjes en een daarop gebaseerde toekomstvisie voor een ‘beter’ Nederland überhaupt een verschil uitmaken: wat voor ‘waar’ effect gaat er uit van ingecalculeerde remigratie? Wie zou tegen de tijd dat het remigratiebeleid voltooid is nog als niet-westers beschouwd (kunnen) worden en wie niet? Alsof zo’n categorisering er in eerste instantie toe doet.

Een beleidstoekomst inplannen, allemaal voor Nederland, op basis van wetenschappelijk ware immigratiecijfers van nu, zulks omvat een onmenselijke reductie van een veel te complexe realiteit. Zo’n soort beleid is absurder dan een reductio ad Hitlerum, waarbij we daadwerkelijk wat kunnen leren van een raar maar waar onmenselijk verleden, mede tot stand gekomen door cijferpolitiek.

Nu u hier toch bent...

Goede journalistiek kost geld. Leden en donaties maken onze gebalanceerde berichtgeving over biculturaliteit, zingeving en vrijheid mogelijk. Steun ons daarom als u ons werk belangrijk vindt.

Vertel mij meer!
- Advertentie -